Месец: януари 2023

ПОДЛАКЪТНИЦИ ЗА ВАШИТЕ КРАВИ

Независимо от това дали се намират в обора, на дворчето за разходка или на пасището в съседство с фермата, една високопродуктивна крава трябва да прекарва поне половината денонощие в лежане. Но не просто лежане ! Детайлното наблюдение на кравите в естествената им среда показва, че съществуват различни пози, при които то се осъществява. В боксовете и леглата биха могли да се отдиференцират основно 5 предпочитани положения – по гърди (43%), с изпънати предни крайници (20 %), с изпънати задни крайници (22%), пълно странично лежане (7%) и позиция на заспало животно (8 %).

Прочетете още

ГУМЕНИ ПОКРИТИЯ С АБРАЗИВНА ПОВЪРХНОСТ ЗА КРАВИ

По принцип при своето придвижване, говедата винаги избират по-мекият под и настилки. Целенасочено избягват твърдите повърхности.

За здравото копито са присъщи здрав рог, определена функционираща биомеханика и разбира се характерна, определена от природата форма. В голяма степен първите два фактора се влияят от избора на подовото покритие и повърхност. При проведени тестове е установено, че докато твърдите повърхности почти не оказват влияние върху качеството на рога, а така също и върху биомеханиката на копитния механизъм, то меките покрития оказват решаваща роля за подобряване на здравния статус на копитото. Подобно както ливадата, мекия под прави копитния рог много по-устойчив на механични, химични и бактериални агенти. Освен това животните стават много по-активни и подвижни. Високият център на тежестта и голямата телесна маса отнесена към малката повърхност на стъпалата допринасят за това, външните копита да са малко по-дълги от вътрешните. Така в момента на стъпването, до земята се допират първо външните копита. Ако почвата е мека, се получава леко хлътване съпроводено с едно много стабилно състояние за тялото. Става ясно, че ако пътеката или подът са от бетон, асфалт или друго твърдо покритие, то тогава натоварването на външните копита е извънредно голямо. При меки покрития и почви, следствие хлътването, своевременно се обременяват и вътрешните копита, което в значителна степен облекчава външните.

Прочетете още

KRAIBURG Unimat – гумени покрития и за овце

Неоспорим факт е, че през последните години гумените подови покрития в животновъдните сгради са хит ! Те в най-голяма степен доближават условията в обора до тези в природата. Поради тази причина, разпространението им непрекъснато се разширява.

Освен при по-тежките и склонни към увреждане на опорно-двигателния апарат видове – говеда, коне, свине, гумените покрития се прилагат с успех и при отглеждане на овце.

Прочетете още

ПОДЪТ В РОДИЛНОТО – НА НУЖНОТО НИВО !

Нещото което не може да бъде избегнато от животните в нито един момент това е повърхността на пода, леглата, пътеките, дворовете, ливадата. Подценяването на значимостта на качествените характеристики, които трябва да притежава тази повърхност може да ви остави „под повърхността” уважаеми фермери. И ако компромисът наложен от безпаричието търси своето място, къде ли не, то не там долу трябва да бъде намирано то !

Прочетете още

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГУМЕНИТЕ ПОСТЕЛКИ В РОДИЛНИТЕ БОКСОВЕ ЗА СВИНЕ

Гумените постелки биха могли да се използват при отглеждане на бременни свине. Напоследък този вид подови покрития се използват при опрасените кърмещите свине. При провеждани изследвания в Германия детайлно се проучва влиянието на нововъведението не само върху животните, но и така също и върху цялостния технологичен процес, с което се цели да се формулират всички ползи и евентуални недостатъци от употребата им.


Снимка 1 – гумената постелка за свинете майки пасват добре на тяхното тяло
Прочетете още

ГУМЕНИТЕ ПОСТЕЛКИ ЗА СВИНЕ – УСТОЙЧИВО НАСТЪПВАЩИ

През последните години едно от нововъведенията в свиневъдството са гумените подови постелки. Приложението им бавно, но сигурно се разширява. Същевременно ефекта от употребата им все още е в процес на проучване, дискусии, противоречиви становища.

Основен аргумент в полза на гумените покрития е безспорния факт, че във всички случаи те са предпочитани от свинете пред твърдия циментов, чугунен или пластмасов под. И това не се отнася единствено за леглата, но така също и за пътеките за придвижване въобще навсякъде, където се намират животните. Желаният и прокламиран ефект е обезпечаване на благополучие и комфорт за животните. Това се налага от актуалните законови изисквания и доминиращото обществено мнение и нагласи. Не бива обаче да се забравят също така и здравния аспект на по-добрите условия на живот, което неминуемо води до по-висока продуктивност и ефективност.

Снимка 1 (KRAIBURG) Най-често новите покрития се налагат върху стар скаров под, което е и причината те да бъдат с отвори
Прочетете още

Не Ротари клуб, а „Кура Ротари” (Not Rotary club but “Kura Rotary”)

Известно е, че модерните кравеферми са оборудвани с доилни зали. Този начин да добив на мляко гарантира по-високо качество на суровината, интензификация, по-голяма производителност на труда, по-добър контрол на здравословното състояние на животните и в крайна сметка повишаване на рентабилността.

За да се увеличи не само количеството на млякото, но и способността на кравите да могат да бъдат издоявани е важно да се спазват редица технологични условия, базирани на биологичните особености на животните. Важна предпоставка за добив на повече и по-качествено мляко е по време на доенето кравите да се чувстват комфортно. Болката, стреса, напрежението, безпокойството са фактори, възпрепятствуващи протичането на физиологичните процеси при отдаване на млякото. Последствията от това са в следните няколко направления:

1. Намаляване количеството на млякото.

Прочетете още