За нас!

доц. д-р Пламен Георгиев

Ветеринарна медицина, индустрия, технологии, хипотези, решения, съвети, мнения и препоръки

Основен автор и собственик на сайта е доц. д-р Пламен Георгиев

Много хора обичат животните. На други дори съдбата им е свързана с тях. Трети се отнасят с равнодушие, а има и такива които ги ненавиждат. И животните като нас хората, освен здрави могат да бъдат и болни. Известно е, че опазване на здравословното им състояние е от значение за цялото човечество. Ако ние бягаме от тази истина, ще се сблъскаме със сериозни проблеми, които биха могли дори да застрашат съществуването ни.
Ветеринарната медицина е призвана да се грижи за живота на нашата планета ! Упражнявана от човек в продължение на столетия, тя се развива и усъвършенствува непрекъснато. Като една уникална професия изисква компетентност, много практически умения, решимост, смелост, пълна себеотдаденост, фантазия и творчество. Освен всичко друго ветеринарната медицина е и бизнес.
Този сайт е предназначен предимно за ветеринарни специалисти, фермери, собственици на домашни любимци и всички за които обичат животните. Съдържа стотици статии и презентации писани в продължение на десетилетия. В представяната информация ние съчетаваме традиционното, дори вече забравеното с актуалните новости, перспективи за по-нататъшно развитие или регрес. Основните приоритети за дискусия са: репродукция и репродуктивни болести, патология на млечната жлеза, болести при новородените животни, отклонения в обмяната на веществата, ендокринология, вътрешна патология, защита на животните, разбира се и много други теми и области. Намират място и различни хипотези и нестандартни виждания.
Фирмите осъществяват тясна взаимовръзка между най-новите постижения на наука, технологии, прогрес и непосредствените нужди на практиката. Актуални решения, разработки и продукти намират и ще намират приоритетно място, гарантиращи най-добра информираност.
А абсолютните начинаещи и децата ще имат възможност да открият добре (или малко) познатата азбуката, за всичко което се отнася до животните и което ги интересува.

Сайтът е лична инициатива и дело в съавторството с колеги от страната и чужбина. За създаване на plamenvet.com не са ползвани и усвоявани под никаква форма държавни средства, субсидии и помощи от научни програми, проекти и други придобили популярност през последните години форми и способи за подпомагане на научната и издателската дейност в България. Сайтът plamenvet.com се поддържа с лични средства.

Материалите в този сайт, особено тези отнасящи се за фермери и стопани са свободни за ползване. Нещо повече, те са мултиплицирани хиляди пъти по един или друг начин и биха могли да се открият и в други източници. Много често дори и без да се цитира plamenvet.com.


 
Кратка биография:
 
През 1995 г. завършва Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, гр. Стара Загора, специалност ветеринарна медицина. През 2007 г. защитава дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”. Доцент от 2008 г. Специализира в „Клиника по ветеринарно акушерство, гинекология и андрология” при Юстус-Либих университет, ВМФ, Гийссен, Германия, „Клиника за продуктивни животни“, Ветеринарен факултет при Свободен университет, Берлин. Участник на конгреси в Швейцария, Германия и Белгия. Работи като доцент във Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора.
Основни области на работа репродукция при куче и котка.


Услуги

Консултации

Извръшва онлайн прегледи и консултации на пациенти основно с патология и проблеми на репродуктивната система и млечна жлеза.

Преглед на пациенти

Преглед на пациенти след предварителна уговорка в „Университетска ветеринарна болница с клиники при Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет“, Стара Загора.

Информация

Tърсене и систематизиране, аналитичен анализ и предоставяне на информация по определен проблем в областта на ветеринарната медицина.

Обучение и следдипломна специализация

В рамките на моята професионална дейност, работа и специализация във Ветеринарномедицински факултет

години опит

научни публикации

Години преподаватeлска дейност

Последни публикации

Имате въпроси, предложения и обратна връзка?

Не се колебайте да се свържите с нас!