За нас!

Относно – доц. д-р Пламен Георгиев

доц. д-р Пламен Георгиев

Ветеринарна медицина, индустрия, технологии, хипотези, решения, съвети, мнения и препоръки

Основен автор и собственик на сайта е доц. д-р Пламен Георгиев
Много хора обичат животните. На други дори съдбата им е свързана с тях. Трети се отнасят с равнодушие, а има и такива които ги ненавиждат. И животните като нас хората, освен здрави могат да бъдат и болни. Известно е, че опазването на здравословното им състояние е от значение за цялото човечество. Ако ние бягаме от тази истина, безспорно ще се сблъскаме със сериозни проблеми, които биха могли дори да застрашат съществуването ни.
Ветеринарната медицина е призвана да се грижи за живота на нашата планета ! Упражнявана от човек в продължение на столетия, тя се развива и усъвършенствува непрекъснато. Като една уникална професия тя изисква компетентност, много практически умения, решимост, смелост, пълна себеотдаденост, фантазия и творчество. Освен всичко друго ветеринарната медицина е и бизнес.
Този сайт е предназначен предимно за ветеринарни специалисти, фермери, собственици на домашни любимци и всички които обичат животните. Ще съчетаваме традиционното с актуалните новости. Основните приоритети за дискусия са: репродукция и репродуктивни болести на млечната жлеза, болести при новородените животни, на опорнодвигателния апарат, копита, вътрешна патология, защита на животните. Винаги ще намерят място и много хипотези.
Фирмите осъществяват в най-голяма степен взаимовръзката между най-новите постижения на науката, технологиите и прогреса с непосредствените нужди на практиката. В тази връзка, актуални решения, разработки и продукти ще намират приоритетно място, гарантиращи най-добра информираност.
А абсолютните начинаещи и децата ще имат възможност да открият добре (или малко) познатата азбуката, за всичко което се отнася до животните и което ги интересува .


Кратка биография:

През 1995 г. завършва Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, гр. Стара Загора, специалност ветеринарна медицина. През 2007 г. защитава дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”. Доцент от 2008 г. Специализира в „Клиника по ветеринарно акушерство, гинекология и андрология” при Юстус-Либих университет, ВМФ, Гийссен, Германия, „Клиника за продуктивни животни“, Ветеринарен факултет при Свободен университет, Берлин. Участник на конгреси в Швейцария, Германия и Белгия. Работи като доцент във ВМФ при Тракийски университет – гр. Стара Загора, от 2012 год. заместник декан.
Основни области на работа репродукция при куче и котка.

Услуги

Консултации

Извръшва онлайн прегледи и консултации на пациенти основно с патология и проблеми на репродуктивната система и млечна жлеза.

Преглед на пациенти

Преглед на пациенти след предварителна уговорка в „Университетска ветеринарна болница с клиники при Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет“, Стара Загора.

Информация

Tърсене и систематизиране, аналитичен анализ и предоставяне на информация по определен проблем в областта на ветеринарната медицина.

Обучение и следдипломна специализация

В рамките на моята професионална дейност, работа и специализация във Ветеринарномедицински факултет

години опит

научни публикации

Години преподаватeлска дейност

Последни публикации

Имате въпроси, предложения и обратна връзка?

Не се колебайте да се свържите с нас!