Месец: август 2021

Замърсени животни – не само естетически непригодни

Прието е, че животните са мръсни следствие немарливост от страна на фермера, лоши грижи и недостатъчна хигиена. Макар че те сами газят до колене в калта, всъщност това те го правят по принуда ! Един проблем представляващ не само естетически недостатък !

Прочетете още

Защо намалява млеконадоя ?

Количеството на произведеното мляко в една ферма може да се планува, предвид големината й, породния състав, ражданията, избрания технологичен и производствен режим. Понякога обаче очакванията не се оправдават, като е възможно дори възникналата негативната тенденция да се задълбочава. Кои биха могли да бъдат причините за това ? Един въпрос с най-голямо значение за млекопроизводителите. Отговорите са в няколко насоки.

Прочетете още

Тест-стада в млечното говедовъдство – способ за изучаване на наследствените функционални признаци

През последните години средната млечност на кравите в Германия се повишава с големи темпове. От една страна това е много обнадеждаващо. Така в провинция Саксония тя достига 8 785 кг. за лактация. В голямата си част тези значителни успехи се дължат на селекцията, чиято основна задача до скоро е била достигане на върховата млечност при кравите. Същевременно всички фермери желаят най-високата продуктивност да се съпътствува с много добри  и устойчиви наследствени функционални признаци, като: плодовитост и качеството на получените приплоди, здравословно състояние, експлоатационната продължителност и доимост (възможност за лесно и бързо издояване). За съжаление обаче, природата не може да бъде измамена. Функционалните наследствени признаци не са на желаното ниво. Например, висок процент от животните се бракуват рано поради различни заболявания. Нуждата от ветеринарни лекари е все още крещяща !

Прочетете още

Стабилният имунитет при телетата синоним на живот, здраве и бърз прираст

Защитата на организма от инфекциозните агенти се осъществява по два начина. На първо място стои имунитета. Когато той е силен, се гарантира стабилна устойчивост и неуязвимост. Разбира в условията на реалния живот винаги има фактори, срещу които организмът е безпомощен. Въпрос на шанс е дали той ще се срещне с тях. Ако това се случи, без помощта на лекарствата изходът би могъл да бъде фатален. Именно те, различните продукти на фармацевтичната индустрия, най-вече в лицето на химиотерапевтиците и ваксините, представляват вторият съхраняващ живота фактор. Един пример – може ли някой да си представи съвремието ни без антибиотици !  

Прочетете още

ШАП ПРИ ЖИВОТНИТЕ – МНОГО ВЪПРОСИ И ПРОТИВОРЕЧИВИ ОТГОВОРИ

Шапът е силно контагиозна болест при двукопитните животни.Актуален проблем, една потенциална, дори реална опасност за нашата страна. Събитията от последните седмици потвърждават това.  Причинява се от специфиченафтовирус от семействоPicornaviridae. Различават се различни серотипове – представляващи различни форми на този вирус. Серотип О (името произхожда от това на френския департамент  Oise), А („Allemagne“ – Германия), С, Азия 1, SAT 1-3 (произхождащ от южноафриканската територия). Всеки притежава съответни подтипове, без да съществува кръстосан имунитет. Това ще рече, че имунитетът срещу един конкретен причинител не предпазва от друг, макар и най-сроден. В Европа до този момент са доказани само типовете О, А и С. Вирусът притежава повишена склонност към мутации. 

Прочетете още

Шапът – истински кошмар

Шапът – мит или реалност ! Оказва се, че е реалност. И то опасна и много скъпа реалност за нашата страна. Болест – силно заразна, прилепчива, една от тези, които най-лесно и най-бързо се разпространяват. Засяга двукопитните животни – крави, свине, биволи, овце, кози. Причинителят е вирус.

Прочетете още

Ако нещо в кравефермата не върви както трябва

Производственият процес в една ферма, протича с определена ритмичност и интензивност. Собственикът и животновъдите разчитат на желаното количество продукция, заложена и разпределена във времето. По този начин могат да се плануват приходи, разходи, движение на животни и останалите ресурси. В крайна сметка – трудно или лесно нещата вървят.

Прочетете още

Извънматочна бременност при животните

Известно е, че при нормална бременност ембрионът и плодът се износват в матката. Макар и рядко обаче е възможно те да попаднат извън този орган. Тогава бременността се означава като извънматочна. При жената това състояние представлява относително често срещан проблем и особено през последните години непрекъснато се увеличават научните съобщения за съществуването му.

Прочетете още

Възможно е диариите при телетата да са от незаразен характер

Диариите се срещат сравнително често при отглеждането на телетата. Те са особено опасни при новородените, тъй като през този период организма е най-чувствителен към патогенните агенти и същевременно е най-неукрепнал. Боледуват предимно телетата отглеждани в по-големите ферми. Нерядко обаче се засягат и животните в малките стопанства. В по-леките случаи диариите предизвикват неразположение и изоставане в растежа, а в по-тежките могат да доведат до тежки увреждания завършващи със смърт.

Прочетете още

Наблюдението на животните във фермата дава отговор на редица въпроси

Като гледате, виждате ли господа Фермери ? Отговор на редица въпроси и решаването на съществуващи проблеми би могло да ни предостави старателното наблюдение на животните в една кравеферма. Поведението и държането не само че издават много точно статусът им, но биха могли да разкрият и първопричините за различните болестни състояния.

Прочетете още