Месец: август 2021

За минералите във фуражите на свинете – биологично значение, потребност и нейното обезпечаване

Известно е, че в тялото на животните и човека под една или друга форма се намират различни минерали. В зависимост от тяхното количество те се разделят на две големи групи. Първата, макроелементите са в количество над 50 милиграма на килограм телесна маса в организма. Повечето от тях се намират в разтворено (йонизирано) състояние, придобивайки положителен или отрицателен електричен пълнеж. Поради тази причина се означават още като електролити. Макроелементи са калция, фосфора, хлора, натрия, калия и магнезия. Като микроелементи се определят тези минерали, чиято концентрация на килограм телесна маса не надвишава 50 милиграма (мед, манган, цинк, селен, желязо, йод, кобалт).

Прочетете още

Здравен аспект на грижите за кравите през есенно-зимния период

След жаркото и сухо лято, като че ли малко неочаквано пред нас е вече зимата. Високите температури се понасят по-трудно от кравите и ако условията при които се отглеждат животните съответствуват на всички норми и предписания, то тогава този по-студен период от годината ще е свързан с малко несполуки. На практика обаче това не се получава. Почти винаги този сезон е по-тежък за животновъдите и фермерите. Често съществува дефицит на качествени и пълноценни фуражи. Късите дни, продължителното оборно отглеждане, повишената влажност, липсата на разходка са все причини водещи до рязко намаляване на продуктивността и влошаване на общото здравословно състояние. 

Прочетете още

Подготовката на кравите за зимния период започва от сега

Известно е, че късната зима и ранната пролет са най-неблагоприятните сезони за отглеждането на кравите. Обикновенно тогава фуражите са на привършване, късите дни, продължителното оборно отглеждане, липсата на разходка са причини водещи до рязко намаляване на продуктивността и влошаване на общото здравословно състояние.  За да бъдат намалени неблагоприятните сезонни въздействия върху животните е необходимо да се извърши своевременна подготовка, която да започне още през късното лято и ранната есен. Тя се извършва в следната последователност.

Прочетете още

Относно някои фактори и условия с особена важност при проектиране и експлоатация на една кравеферма

До цялостното реализиране на едно инвестиционно намерение съществуват много етапи и стъпки. Най-важните от тях са възникване на самата идея, осигуряване на финансиране, изготвяне на проект, построяване и експлоатация на обекта. И това е една малка част от целия процес ! Работата по осъществяването му се извършва най-добре от хората, за които тя е призвание, съдба, притежаващи не само необходимия опит и умения, но и нужните познания !

Прочетете още

За незаразните диарии или как да осигурим евтин комфорт за прасетата в нашата ферма

Есента е сезон, когато по-голяма част от дребните стопани разчитат на финалното бързо нарастване и угояване на отглежданите от тях прасета. В големите ферми, където производствения процес е непрекъснат, липсва строго изразена сезонност в грижите за животните. Независимо от съществуващите различия, първопричините за съпътствуващите проблеми и при двете технологии могат да са общи. 

Прочетете още

Хранене и отглеждане на бременните овце през есента

Като период от време, бременността при овцете обхваща есента и началото на зимата. Благоприятните условия на отглеждане и хранене през летния сезон, водят до увеличаване устойчивостта на организма срещу заболявания. През този период животните са най-здрави. Въпреки това някои грешки и пропуски при отглеждането на овцете могат да са с фатални последствия.

Прочетете още

За неправилното хранене и безплодието при кравата

По природа кравата е вид, при който безплодието се среща рядко. Въпреки това в днешни дни основната причина за брак в говедовъдните ферми е трайната или необратимата загуба на репродуктивните способности. На какво се дължи тя ? Доказано е, че успоредно с наследствени фактори и лошата хигиена по време на раждането, голяма роля за това играят неправилното хранене (30%) и лошия мениджмънт на стадото, който изиграва своята решаваща негативна роля в над 40% от случаите.

Прочетете още

Внимателно с антибиотиците !

През 1928 година Флеминг открива пеницилина – първия антибиотик. Това бележи началото на една нова ера в борбата срещу инфекциозните болестите при човека и животните. Резултатът е стотици милиони, вероятно дори милиарди излекувани пациенти. Безспорно, това е едно велико постижение на човешката мисъл и гений.

Прочетете още

Анаеробни инфекции при овцете и козите

Анаеробните заболявания при овцете, отчасти и при козите играят първостепенна роля в инфекциозната патология при дребните преживни. Те са широко разпространени поради повсеместното наличие на причинителите им – различни видове клостридии и други патогенни анаероби*, (*анаероби- бактерии които се развиват в безкислородна среда). За всички причинители важи също така, че образуват много устойчиви спори, грамположителни са и са условнопатогенни. Обитават нормално храносмилателната система на овцете и козите.

Прочетете още

Относно някои фактори определящи рентабилността при отглеждане на животните

В тази статия няма да бъдат третирани до болка познатите въпроси свързани с храненето и гледането на животните. Безусловно те са важни, но не и единствени ! Вероятно разгледаното по-долу е ясно и известно, но едва ли е достатъчно осъзнато.

Прочетете още