Месец: август 2021

За раждането и следродилния период при зайката

Продължителността на бременността при зайката е около 30-32 дни. Два до три дни преди това в клетката се поставя сандъче, което служи за бъдещо гнездо. След преминаване на рефлекса при който майката подготвя гнездо в което да роди, сандъчето се запълва със сено или слама. След това зайката се оскубва и подготвя самото място. Ако до 31-я ден след покриването раждането не настъпи спонтанно, с цел синхронизиране или избягване на съботните и неделните озайчвания в по-големите ферми, то може да бъде индуцирано чрез приложение на медикаменти. За тази цел с успех майките могат да бъдат инжектирани с окситоцин или простагландини. Проблем е, че при индуциране на раждане, което винаги трябва да се осъществява от ветеринарен лекар, смъртността на малките винаги е по-голяма, а някои от препаратите не са съвсем безвредни и за майката.

Прочетете още

Дигитален дерматит при говедото

Наред с безплодието и болестите на млечната жлеза, копитните проблеми при говедото са основна причина за неблагополучия причиняващи огромни загуби на фермерите. Докато повечето копитни заболявания са добре познати у нас, друга голяма част се нуждаят от допълнително популяризиране, за да може борбата срещу тях да бъде много по-ефективна и целенасочена.  В пълна сила това се отнася за дигиталния дерматит при говедото. Представлява кожно заболяване, което се локализира най-често в областта на долната и задна част на крайника непосредствено над копитото. Описано е и се среща често в много кравеферми в Западна Европа. Липсват точни данни за наличието и разпространението му в нашата страна. Предвид обаче постоянния внос на животни и географското ни разположение, почти със сигурност може да се предположи, че то е актуално и за България. Предимството на това заболяване е, че когато протича в чиста форма засяга само кожата и не прониква в дълбочина. Поради тази причина се означава като дигитален  (пръстов) дерматит.

Прочетете още

Отпадъците от оризарните като фураж

В някои райони на нашата страна, се предлагат на изгодни цени различни отпадъци от оризарните. Какво представляват тези фуражи и каква тяхната хранителна и биологична стойност ?

Прочетете още

Обработка и подготовка на грубите фуражи, преди да бъдат предоставени за изхранване

Грубите фуражи могат да се предоставят на животните без никаква предварителна подготовка или обработване. Те са богати на енергия, но поради ниската им смилаемост при директно изхранване, животните оползотворяват само около 30% от нея. Ето защо отдавна се търсят и използват различни начини за подготовка, така че тези фуражи да станат от една страна по-приемливи, а от друга – да се повиши хранителността им. Съществуват три основни групи способа за преработка на грубите фуражи.

Прочетете още

Грубите фуражи – един последен резерв

Природно-климатичните особености в нашата страна през тази година са крайно неблагоприятни. Незапомнените суша и горещини, а на места и наводненията унищожиха по-голямата част от реколтата. Същевременно цените на фуражите непрекъснато растат. Всичко това подлага на изпитание собствениците на животните и логично поставя въпроса за оцеляване през предстоящия есенно-зимен период.

Прочетете още

Каква трябва да бъде големината на царевичните зърна за да получите максимални резултати при изхранване на млечни крави

Известно е, че царевицата може да се предоставя за изхранване на животните под формата на цели зърна, едро натрошена, грубо или фино смляна, също и силажирана. В много страни през последните години масово се използва царевичен шрот с висок процент влага. Начинът по който той се приготвя ще бъде описан подробно в други броеве на в. „Български фермер”.

Прочетете още

Следродилни възпаления на матката при кравата

Следродилните възпаления на матката при кравите са актуален проблем за практиката. Те се срещат често и то предимно при високопродуктивните животни. При несвоевременно и неправилно лекуване хронифицират, като по този начин се превръщат в най-важната причина за безплодие при кравата

Прочетете още

Хигиенни условия на отглеждане в свиневъдството

Членството ни в Европейския съюз поставя на изпитание различни отрасли на селското стопанство в нашата страна. В пълна сила това важи за свиневъдството. Независимо от формата на собственост, големината на фермите, структурата и ритъма на производство, за да се постигне ефективност е необходимо да се спазват някои основни норми и правила при отглеждане на този вид животни.

Прочетете още

Пневмонии при телета

Пневмонията представлява възпаление на белите дробове. Засяга предимно младите и подрастващите животни. При телетата това заболяване е актуално най-вече в случаите, когато те се отглеждат групово. При появата му засяга голяма част от животните в стадото.

Прочетете още

Последствия от недостатъчната обезпеченост с минерали във фуражите на свинете

Недостатъчната обезпеченост на дажбата при свинете с минерали води до възникване на определени недоимъчни състояния, които се проявяват с най-различни признаци, с разнопосочен ефект върху целия организъм. Най-общо при свинете отклоненията се изразяват в забавяне на растежа, намаляване на заплодяемостта, теглото на прасенцата при раждане и отбиване, както и недостатъчна млечност на свинете майки.

Прочетете още