Месец: октомври 2021

КАК ДА СЕ ПРЕБОРИМ СЪС ЗАРАЗНАТА АГАЛАКСИЯ ПРИ ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ

Възпалението на млечната жлеза, означено като мастит е актуално заболяване. Засяга единични животни или придобива масово разпространение в стадото в даден регион или област.

Контагиозността, както и тежестта на протичане на болестта зависят от две неща. На първо място това са предразполагащите фактори. Пример за такива са  повишената влажност, пренаселеността в помещенията, също и понижената устойчивост на организма. Вторият фактор определящ протичането на една инфекциозна болест е вида на микробния причинител. В едни случаи микроорганизмите обуславят отличителните особености на мастита, а в други нямат определяща роля за това. В пълна сила това важи и за мерките, които трябва да се предприемат – понякога много общи, но друг път изискващи специфични терапевтични схеми и ограничителни мероприятия.

Микроорганизмите, причинители на мастит са разнообразни. Най-често се установяват стафилококите (Staphylococcus aureus) в това число и коагулазонегативните (CNS) Staphylococcus epidermalis), пастьорелите (Mannheimia (Pasteurella) haemolytica), стрептококите (Streptococcus spp. (Str. uberis, suis, zooepidemicus), различните грам отрицателни бактерии (Echerichia coli, Klebsiella, Proteus vulgaris), псеудомонаси (Pseudomonas aeruginosa), коринебактерии (Arcanobacterium (Corynebacterium) pyogenes, Corynebacterium ovis), лептоспири (Leptospira interogans var. Hardjo), листерии (Listerien), клостридии (Clostridium perfringes), много вируси – (вирусът причиняващ болестта (Maedi-visna), лентивируси), гъбички (аспергилуси) и разбира се микоплазмите, обект на разглеждания в настоящия материал проблем.

Заразната агалаксия представлява много коварно инфекциозно заболяване, засягащо дребните преживни. Причинява се от микоплазми, особен вид, заемащ междинно място между вируси и бактерии, чието доказване е много трудно. Предполага се, че именно те са в основата на широко разпространения в нашата страна мастит, който в крайна сметка води до необратимо пресушаване. Засягат се предимно козите.

Прочетете още

Кооперативните ферми на територията на бившата Германска Демократична Република са живи

Успехът и ефективността във всяка една човешка дейност често зависят и от най-малките детайли. Точното улавяне на критичните моменти в производствения процес изисква добра теоретична подготовка, компетентност, опит и разбира се прогресивно мислене.

Преди около 22 години започна нова ера в историята на България. Оставам без оценка за промените и резултатът от тях. Бих желал да обърна внимание на един вероятно малко известен факт – след обединението на Германия, в бившите социалистически източни провинции голяма част от фермите не бяха разрушени. Те все още са живи. Почти запазили своята колективна форма на собственост, разбира се видоизменена съобразно новите условия и дадености, но без никакво съмнение – постигнато е усъвършенстване !

НАПИСВАНЕТО НА МАТЕРИАЛА Е ОТ 2010 ГОДИНА

Прочетете още

За постигане на по-голяма заплодяемост и оптимална плодовитост при зайката

За разлика от останалите селскостопански животни зайкините не проявяват истинска полова цикличност с добре обособен еструс и спонтанна овулация. Отделянето на готовите за оплождане яйцеклетки (овулация) се провокира от половия акт и настъпва 10-13 часа след него. Ако женската не бъде покрита от мъжки, фоликулите в яйчниците остават активни за 12-16 часа, след което регресират и по-късно биват заместени от нови. След достигане на развъдната зрелост, 5-8 месеца, в яйчниците на зайкините почти постоянно има зрели фоликули. Изключение в това отношение са периодите, когато старите фоликули биват замествани от нови и разбира се по време на бременността. Следователно, една от основните предпоставки за успешно заплождане е пълноценното функциониране на яйчниците, производството и отделянето на зрели яйцеклетки.

Кога и как трябва да бъде осеменена една зайка ?

Прочетете още

Основни приоритети при отглеждане на овце и кози

Всяко едно въдство си има своите специфични особености. Те, заедно с пазарната конюнктура, съществуващите традиции, ресурси и разбира се специфичните политическите решения за всеки един регион и държава определят къде точно да бъдат съсредоточени потенциалните инвестиции за развитие. Понякога стои открит въпроса: А биха ли били оправдани каквито и да било вложения. Не е ли всяко едно начинание предварително обречено на провал ?

Прочетете още

УРОТРОПИН – ВЕРЕН СЪЮЗНИК В БОРБАТА СРЕЩУ МНОГО БОЛЕСТИ ПРИ ЖИВОТНИТЕ

В стремежа си да бъдем модерни и съвременни често ние забравяме някои стари добре изпитани средства използвани с успех в борбата срещу редица заболявания. За класическите методи на терапия е характерно че са много евтини, достъпни и безвредни. Макар и невинаги ефективни, те в никакъв случай не трябва да бъдат забравяни. Приложението им има своето място не само в днешния ден, но и в бъдеще.

В голяма сила написаното важи за уротропина, прилаган в продължение на десетилетия не само във ветеринарната, но и в хуманната медицина. Нарича се още хексаметилентетраамин или хексамин.

Прочетете още

Опасни ли са маточните кръвотеченията при кравите ?

През разгонеността или няколко дни след нея, при някои крави и юници се наблюдават кървави изтечения от половите органи, означени като метрорагия. Някои чужди специалисти ги приемат като нормална физиологична проява. У нас метрорагиите се приемат като отклонение от нормалното физиологично състояние на организма. В много райони на страната те са масово явление и предизвикват безпокойство у стопаните на животните, тъй като са свързани със занижаване на заплодяемостта. Въпреки направените проучвания и изследвания, все още не са изяснени категорично и недвусмислено причините предизвикващи метрорагиите. Предполага се че в основата на всичко стои разстройство в обмяната на веществата, следствие на небалансирано хранене. Много често през лятото се разчита главно на пашата, което води до недостиг на фосфор. През зимата сеното и люцерната са дефицит, което е предпоставка за намаляване на калция в организма. Освен недостига на посочените макроелементи, резултатите от кръвните изследвания при някои от засегнатите животни показват и понижаване на стойностите на магнезия, желязото, калия и каротина. Всичко това е първопричина за редица патофизиологични процеси в организма на кравите, проявяващи се клинично с разтройство на половата функция.

Прочетете още

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОКСИТОЦИН ВЪВ ФЕРМАТА

В България съществуват стотици хиляди ферми и стопанства, в които се отглеждат преживни животни и свине. Във всяка една от тях, дори и в най-малката присъства един постоянен набор от лекарства, нещо като домашна аптека. Почти винаги в асортимента й се включват различни антимикробни средства, противапаразитни препарати, витамини, медикаменти за първа помощ при нараняване, подуване, мастити и др. Една част от лекарствата се предписват и прилагат задължително от ветеринарен лекар, най-малко поради обстоятелството, че неправилната им употреба е вредна не само за животните, но и за човек !

Прочетете още