Година: 2022

ПОДЪТ В РОДИЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ – СИГУРЕН, КОМФОРТЕН И ЧИСТО ПОДДЪРЖАН

Раждащите животни са особена технологична и биологична категория. При тях настъпва коренна промяна не само в репродуктивния им статус, но в цялостен физиологичен и производствен аспект. Но не само тава ! От родилното отделение водят своето начало редица проблеми в една ферма ! За какво става въпрос ?

Прочетете още

ЧЕСТО ЧЕРВЕНКАТА ПО СВИНЕТЕ Е СМЪРТОНОСНА

Червенката по свинете е заразна болест, която се проявава най-често през лятото, а така също и през преходните сезони, есента когато се редува топло със студено време, а така и пролетта. Засяга най-често подрастващите свине, и то предимно тези, които се развиват и растат много бързо. Червенката е позната на повечето свиневъди. Следствие профилактичните мероприятия, които се предприемат в големите свиневъдни комплекси, там тя са среща по-рядко в сравнение с дребните ферми и стопанства.

Прочетете още

ЗНАЧЕНИЕ НА ПАСИЩАТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ

Пасищата са източник на пълноценен и евтин фураж. Използването им съчетано с благоприятното влияние на слънчевите лъчи, чистия въздух и свободното движение на открито гарантират добро здравословно състояние на животните и природосъоброзното им отглеждане. А това от своя страна е свързано с получаване на екологично чиста продукция, така търсена на европейския пазар.

Прочетете още

КОНЦЕПЦИИ СВЪРЗАНИ С ДОИЛНИЯ ПРОЦЕС ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КРАВЕФЕРМИ

Самото доене и всички дейности свързани с него отнемат от 37 до 40% от технологичното време при отглеждане на млечните крави. Практиката изобилства от ферми, в които доилните зали или оборите са недостатъчно вентилирани, осветени, оборудването е неправилно позиционирано или не отговаря на норми и изисквания. Правилното доене, което не предизвиква стрес както за животните така и за хората допринася за постигане на ефективност при отглеждане на кравите. За да се извършва е необходимо да се спазва определена архитектурна и строителна концепция, гарантираща желаната ергономичност при отглеждане и обслужване на животните.

Прочетете още

НЯКОИ АСПЕКТИ КАСАЕЩИ ХРАНЕНЕ, ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ И БЕЗПЛОДИЕ ПРИ КРАВАТА

Известно е, че плодовитостта при кравата зависи в голяма степен от храненето. Недостатъците в този насока, ниското качество на фуражите и несъответствуващото на нуждите на организма съдържание на хранителни вещества в дажбата влияе неблагоприятно върху плодовитостта. От друга страна това би могло да оказва негативно въздействие и върху протичането на различни други патологични процеси и болести в организма на животните или да доведе до намаляване на защитните сили на организма.

Основния проблем при голяма част от по-високопродуктивните крави в нашата страна е ниската енергийна обезпеченост на дажбата.

Прочетете още

ОСНОВНИ ГРИЖИ ЗА КРАВИТЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА

През есента се извършва окончателната подготвка за най-неблагоприятните годишни сезони – зимата и ранната пролет. Основните задачи пред всички фермери е да осигурят необходимите запаси с фуражи, да анализират пропуските в технологията на отглеждане и с помощта на ветеринарния лекар да регистрират здравния статус на кравите.

Най-напаред трябва да се извърши една реална преценка на количеството и качеството на складиранате фуражи: сено, люцерна, силажи, концентрати, добавки, шротове и др. Желателно е да се направи точен анализ на хранителния режим и пълноценността на дневната дажба. Ако през останалите сезони, пашата и зелените фуражи компенсират съществуващ недостиг, то през зимата това е невъзможно. При недохранване дневната дажба трябва да се коригира незабавно.

Прочетете още

ЗА ГОВЕДОВЪДСТВОТО ОТВЪД ОКЕАНА

„Големи животни в големи ферми”

Често Америка се свързва и се величае  само със суперлативи. Обикновено това не е лишено от основание. В пълна степен това се отнася и за говедовъдството. В тази огромна и велика страна са въведени и се прилагат най-различни технологии. В голяма степен те са в зависимост от климатичните особености и конкретния щат.

 Няколко думи за района обхващащ щатите Илинойс, Индиана, Охайо и Мичиган, намиращи се в северната част в съседство до Канада.

Прочетете още

БРУЦЕЛОЗА – ОПАСНА БОЛЕСТ ЗАСТРАШАВАЩА ЧОВЕК

В продължение на десетилетия България бе свободна по отношение на бруцелозата. За съжаление, наскоро медиите огласиха една неприятна новина. Огнище на тази опасна болест е регистрирано в село Вълче поле, община Любимец (тогава 2007 год). До момента е установено, че носители на бруцелоза са овце и кози.

Знаем ли всъщност какво представлява бруцелозата, осъзнаваме ли новата заплаха пред българското животновъдство и пред хората ?

Прочетете още

СВЕТЛИНАТА И СТРЕСА – ФАКТОРИ ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПОЛОВИЯ ЦИКЪЛ ПРИ КРАВАТА

Както е известно половият цикъл е съвкупност от циклично протичащи процеси в организма на женските животни, благодарение на които е възможно създаването на необходимите биологични предпоставки за развитието, узряването на яйцеклетката,  овулацията и оплождането. При кравата, в условията на практиката, макар и не съвсем коректно, половият цикъл е придобил популярност под наименованието разгонване. Всъщност разгонването или еструса е само една фаза, в края на която се отделя зряла и годна за оплождане яйцеклетка. Външно се манифестира с определени признаци и промени. Процесите и факторите, оказващи влияние върху протичането и пълноценността на разгонването са много. Една част от тях са познати отдавна на науката, други са в процес на проучване, а трети остават все още неразгадана тайна.

Прочетете още

НА ПОСЕЩЕНИЕ В ЕДНА ЕЛИТНА ФЕРМА В ГЕРМАНИЯ

В момента (материалът датира от 2005 година) изключително актуална и перспективна е съществуващата тенденция на повишеното търсене и производството на екологично чисти биопродукти. В известна степен това е свързано с ангажирането на повече персонал, оскъпяване на продукцията и ниска степен на механизация. Не бива да се забравя обаче, че трудът в селското стопанство е крайно неатрактивен. Изискванията за конкурентоспособност на пазарите, повишаването на качеството на продукцията и намаляване на себестойността неминуемо ще доведе до масовото внедряване на техника от най-модерно поколение, заместваща успешно човешкия фактор.

Прочетете още