Категория: За ветеринарни специалисти

Хипогликемия при кученцата и котетата

В материалът са разгледани причините, механизмът на възникване,  клиничната картина и лечението на хипогликемията при новородените и подрастващите кученца и котета. Особено внимание е обърнато на малко-позната у нас перзистираща или рецидивираща хипогликемия при кученцата и котенцата.

Прочетете още

Функционална недостатъчност на жълтото тяло при кучката – симптоми, диагноза, последствия и терапия

Въведение

Нерядко при прием на пациент в клиниката ветеринарният лекар снема анамнеза, основния смисъл на която е – „Кучката беше бременна….всичко беше ОК ! Но уви, терминът за раждане дойде – кученца няма !” или „ Кучката ми беше пуснала такъв голям корем, а вместо десеттина, новородените бяха 1-2 и скоро след раждането си умряха….” или „кучката ми се разгонва през 3-4 месеца и не може да се заплоди, независимо от многобройните покривания”.

Възможно е в тези случаи да се касае за недостатъчност във функцията на жълтите тела, означена като хиполутеоидизъм, лутеална (жълтотелна) инсуфициенция, хипофункция на жълтото тяло.

Хиполутеоидизмът при кучката е причина за безплодие. През последните години на този проблем се отделя все по-голямо внимание.

Прочетете още

Парентерално приложение на калциеви препарати за лекуване на следродилна пареза при кравата

Касае се за случаи при които е нарушена електролитната и нервнорефлекторната хомеостаза

Резюме

Защо не се изправя залежалата след отелването крава…. Тя приема храна, пие вода, дава дори мляко…но не може и не може да стане ! Въпреки усилията, въпреки вложените стотици лева ! Минават дни…. Има ли решение проблема !?

Основният принцип при терапия на продуктивните животни е максималната целесъобразност. Тя се постига чрез целенасоченост. Финансовите разточителства са невъзможни. Ако пред ветеринарният лекар стои въпросът: как най-евтино да вдигне залежалата след раждане крава, не винаги решение е приложението сложни коктейли от различни лекарствени средства, покриващи едва ли не целия възможен спектър от причини водещи до следродилно залежаване. Всъщност, тогава и ефекта е по-малък.

Етиопатогенетичното лечение насочено срещу конкретно действащия фактор е най-успешно ! На практика обаче точното му детерминиране е трудно. Терапията на родилната пареза при кравата в определени случаи представлява едно истинско предизвикателство, дори и за най-добрите специалисти. Или пък най-лесното решение !

Прочетете още

Направляване на половия цикъл. Контрацепция. Бременност. Нежелана бременност.

ПОЛОВ ЦИКЪЛ ПРИ КУЧКАТА 

Пубертетът при кучката настъпва до края на първата година. При едрите породи първият еструс се установява на възрат 10-12, а при дребните по-рано, на 6-8 месеца. Възможно е протичането му да е разцепено. Това означава, че няколко седмици преди същинското му настъпване, в продължение на няколко дни кучката проявява признаци характерни за проеструс – кървене, едем на вулвата, след което те отшумяват и малко по-късно настъпва същинския проеструс. Препоръчва се първото покриване да се осъществи по време на втория или третия еструс .

Фазите на половия цикъл са четири – проеструс, еструс, метеструс (диеструс) и анеструс.

Проеструс. Продължителността на проеструса варира от 1 до 17, средно 9 дни. През тази фаза на половия цикъл нивата на естрогените са високи, като пика е 1-2 дни преди края й. Прогестероновите нива са ниски базални, като в края на фазата настъпва леко повишаване (2 ng/ml). В яйчниците се намират непрекъснато развиващи се фоликули. В края на проеструса настъпва тяхната т. нар. предовулаторна лутеинизация, което е причина за нарастващите кръвни нива на жълтотелния хормон. Стената на матката е едематизирана и хипертрофира, жлезите й хиперплазират. Установява се екстравазация на еритроцити. Влагалището и външните полови органи са силно едематизирани, хиперемирани, с наличие на кърваво съдържание и изтечения. Вулвата е твърда, чувствителна, дори болезнена при изследване. Проеструсът бележи началото на активния период в поведението на кучката. Тя привлича мъжките, но не позволява да бъде покрита.

Прочетете още

Лъжлива бременност. Раждане. Следродилен Период. Патология на следродилния период. Каудални дислокации

ЛЪЖЛИВА БРЕМЕННОСТ 

Лъжливата бременност при кучката представлява синдром от клинични признаци включващи – развитие на млечната жлеза и отделяне на мляко, правене на гнездо, майчино поведение, защита и грижи за неодушевени предмети от полово зрели женски които не са бременни или не са родили наскоро. Описано е също така увеличаване на корема и уголемяване на матката и то при животни. С термин Galactorrhea се означава спонтанно развитие на млечнатата жлеза съпроводено със секреция – от бистър секрет до истинско мляко.

Лъжливата бременност е най-често срещания термин служещ за описване на клиничното състояние при кучките на на много езици. Като термин лъжливата бремнност означава удължена лутеалана фаза по време на нефертилен полов цикъл. И все пак, кучките проявавщи лъжлива бремнност би трябвало да се сравнят по-скоро не с бременни, а с животни намиращи по време на раждане или следродилния период и лактация. Ето защо се означава още като Galactorrhea, Lactatio sine graviditate, лъжливо раждане. И в нашата страна обаче гражданственост е придобило понятието лъжлива бременност. Приема се, че тя е физиологично състояние. Засяга 64,3 % от здравите кучки редовно, а 7,1 % инцидентно (Jöchle 1994). Определени животни, са предразположени към лъжлива бременност, при които тя се среща многократно. Според някои автори лъжливата бременност засяга почти всички животни и само при някои индивиди признаците са силно изразени. Затова по-правилно е да се говори за “ клинично проявена лъжлива бременност ” или “ явна лъжлива бременност ”. Счита се, че тя е атавизъм, запазен по време на еволюционното развитие.

Прочетете още

Ключът за синхронизиран групов мениджмънт при свинете – 2-ра част

2-ра част 
1.3.7

Ранна бременност

1.3.7.1 Прогестерона като гарант за запазване на бременността

   Прогестерона е нужен за запазване на бременността през целия й период. Той стимулира развитието на ендометриума и освобождаването на секреторни продукти от ендометриума, които са от изключителна важност за изхранване на ембрионите.

   Оцеляването, растежа и развитието на ембрионите, както и развитието на ендометриума  протичат синхронно. При проведени експерименти с трансфер на ембриони е установено, че асинхронност в размер на повече от 1 ден (несъответсвие между маточната пролиферация и възрастта на ембрионите) предизвиква смърт на ембрионите. В допълнение би могло да се отбележи че такъв асинхрон би могъл да предизвика ранна ембрионална смъртност при изкуственото осеменяване.

   Множество експерименти са доказали, че при животни, при които на 3-я ден след началото на еструса ендогенните нива на прогестерона са ниски, показват по-висок риск от ембрионална смъртност. Като най-вероятна причина за това се счита настъплия асинхрон между развитието на ембриона и матката в по-късните етапи на бременността (между 7-и и 14-и ден).

Прочетете още

Ключът за синхронизиран групов мениджмънт при свинете – 1-ва част

Regumate® (Altrenogest)

РЕГУМЕЙТ – Какво представлява РЕГУМЕЙТА ?

Регумейта съдържа алтреногест, представляващ синтетичен прогестеронов аналог.

  1. Регумейта е най-подходящото средство за синхронизиране на еструса при ремонтните и свинете майки.
  2. Употребата на Регумейт предизвиква увеличаване на броя на овулиралите фоликули, а от там и големината на прасилото. 
  3. Опита показва, че във фермите в които се прилага Регумейт процента на безплодие е по-малък. 
  4. Регумейта може да се използува с успех за избягване на „second litter syndrome” при първораждащите свине. 

      Разясняват се определен брой понятия свързани с репродуктивния менижмънт при свинете. Добавена и библиографията.

Първа част

     Ендокринология на половия цикъл и бременността при свинята. Представят се различни въпроси свързани с репродуктивния цикъл при свинята: репродуктивна анатомия, физиология и ендокринология при свинята

Прочетете още

Клинико-химични изследвания при обследване на говедовъдни ферми за безплодие

Когато процентът на безплодните крави в една ферма е значителен, извършване на определени лабораторни изследвания за уточняване на конкретната причина за това е задължително. Биохимичните изследвания са необходими във всички случаи, когато причина за безплодие при кравите са нарушения в обмяната на веществата в организма. Най-лесно достъпни за изследване са кръв (серум или плазма), слюнка от паротидната жлеза и млякото. Също така съществува тясна корелация между съставките на урината, космите, черния дроб и костите от една страна и обезпечеността на организма с различни макро- микроелементи и витамини и от друга.

Трябва да се има предвид, че масовото (от много животни в една стадо) получаване на урина с катетър е доста рисковано, тъй като по този начин биха могли да се разпространят както инфекциозни заболявания, така и неспецифични възпалителни процеси в областта на урогениталната система. Анализът на косми и биопсия на черен дроб и кости също е неприложимо в практиката, тъй като е скъпо за масово приложение и е нежелано от страна на собствениците на животни.

Диагностичните стойност на изследванията се базира не толкова на резултатите от отделни животни, а по-скоро на сумарния резултат от изследването на цялото стадо (стадна диагностика).

Прочетете още

Заразна агалаксия при овцете и козите

Възпалението на млечната жлеза, означено като мастит е актуално заболяване. Засяга единични животни или придобива масово разпространение в стадото в даден регион или област.

Контагиозността, както и тежестта на протичане на болестта зависят от две неща. На първо място това са предразполагащите фактори. Пример за такива са  повишената влажност, пренаселеността в помещенията, също и понижената устойчивост на организма. Вторият фактор определящ протичането на една инфекциозна болест е вида на микробния причинител. В едни случаи микроорганизмите обуславят отличителните особености на мастита, а в други нямат определяща роля за това. В пълна сила това важи и за мерките, които трябва да се предприемат – понякога много общи, но друг път изискващи специфични терапевтични схеми и ограничителни мероприятия.

Микроорганизмите, причинители на мастит са разнообразни. Най-често се установяват стафилококите (Staphylococcus aureus) в това число и коагулазонегативните (CNS) Staphylococcus epidermalis), пастьорелите (Mannheimia (Pasteurella) haemolytica), стрептококите (Streptococcus spp. (Str. uberis, suis, zooepidemicus), различните грам отрицателни бактерии (Echerichia coli, Klebsiella, Proteus vulgaris), псеудомонаси (Pseudomonas aeruginosa), коринебактерии (Arcanobacterium (Corynebacterium) pyogenes, Corynebacterium ovis), лептоспири (Leptospira interogans var. Hardjo), листерии (Listerien), клостридии (Clostridium perfringes), много вируси – (вирусът причиняващ болестта (Maedi-visna), лентивируси), гъбички (аспергилуси) и разбира се микоплазмите, обект на разглеждания в настоящия материал проблем.

Прочетете още

Дислокация на сирищника при говедото

Разширяване и дислокация на сирищника на ляво

Резюме

Етиологията и патогенезата на дислокацията на сирищника не е напълно изяснена. Като причина се предполага съвместното въздействие на генетични, механични фактори и хранителния режим (компонентите на храната). Среща се при всички породи крави и най-често настъпва малко преди раждането до около два месеца след отелването. Клиничните симптоми: включват променлив апетит, намалена продуктивност, кетоза, силно замърсена лицева част, специфични звънящи и плискащи тонове вляво в областта на покритата с ребра коремната стена. Обикновено се установява атония на търбуха.

Диагнозата се уточнява при клиничното изследване. Терапията е консервативна (превъртане през гръб) или оперативна. Оперативните техники са различни – с  или без отваряне на коремната кухина.

Би трябвало да се спазва две основно правила: репозиция и фиксиране на сирищника.

Прочетете още