Категория: За фермери

ИМУНОБЕТА ЗА СВИНЕ МАЙКИ

Късната бременност, опрасването и следродилният период при свинете са особено важни моменти, както в технологичен, така и в чисто биологичен аспект.  Благополучието през тези периоди е в основата на добрите приходи и успехи при отглеждане на свинете. И обратно – провалите при раждане и отглеждане на новото поколение и заплождането след това обикновено не само е причина за загуби, но и компрометира всички добри намерения, планове и ползи от свиневъдството. Пазарният натиск налага непрекъснато намаляване на себестойността на произвежданото свинско месо.

Прочетете още

ИМУНОБЕТА – СТИМУЛАТОР И НЕ САМО

Понякога здравето, развитието и продуктивността на животните не е на нужното ниво. А е нормално, всеки ветеринарен лекар, фермер и мениджър така да планува нещата, че в максимална степен да бъдат предотвратени неблагополучия и свързаните с това намалени приходи. Проблемите трябва да бъдат избягвани и решавани.

Един пример: част от младите и подрастващите животни не се развиват както трябва. Те изостават в растежа и закърняват. Възниква едно особено състояние на организма, при което хранене, храносмилане и усвояване на хранителните вещества са нарушени. Не представлява отделно заболяване, а най-често е вторично, следствие от някакво предходно увреждане. След първоначалното спиране или забавяне на растежа, по-късно биха могли да настъпят и дистрофични промени в различни органи.

Причините за закърняването са разнообразни и понякога се установяват трудно.

Прочетете още

КРАЯТ НА ЗИМАТА ИЗИСКВА ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ ОТ СТРАНА НА ФЕРМЕРИТЕ

В по-голямата част от нашата страна, втората половина  на февруари и началото на март бележат края на зимата. Температурите се повишават, денят се удължава, на места израства свежа зелена трева. Както се казва, хващаме се за зелено. Но вместо да си отдъхнат, за голяма част от животновъдите  проблемите не само че остават, но се появяват и нови. Причините за това са различни. Те се крият не толкова в климатичните особености характерни за  този период от годината, а  преди всичко в фуражната база и технологията на отглеждане.

Най-важния проблем е, ниското качество на фуражите и несъответствуващото на нуждите на организма съдържание на хранителни вещества. Грешките в храненето се допускат по всяко време на годината. Това зависи от съществуващата фуражна кухня, технология и обезпеченост. Обикновено обаче края на зимата е най-критичния период. Това оказва негативно въздействие върху протичането на много патологични процеси и болести в организма на животните или да доведе до намаляване на защитните сили.

Прочетете още

ОТГЛЕЖДАНЕТО НА КОЗИ Е ПЕРСПЕКТИВНО, НО Е ПОДЧИНЕНО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

През последните години в световен мащаб броят на отглежданите кози се увеличава. Общият им брой е над 700 милиона. Повече от половината са в Азия, една трета в Африка, а в  Европа те са около 18 милиона.

За България този подотрасъл на животновъдството е единствения, който бележи значителен ръст след 1990 година. От около 430 000 през 1985 г., в началото на нашия век козите достигат близо милион. Противно на световните тенденции обаче, през последните няколко години унас се отчита известен спад в популацията. За да бъдем отново нас си !

Кои са причините за широкото разпространение на козите ? Кое прави този вид, атрактивен ?

Прочетете още

КОГАТО МЛАДИ И ПОДРАСТВАЩИ ЖИВОТНИ ИЗОСТАВАТ В РАСТЕЖА

Понякога част от младите и подрастващите животни не се развиват както трябва. Те изостават в растежа и закърняват. Възниква едно особено състояние на организма, при което хранене, храносмилане и усвояване на хранителните вещества са нарушени. Не представлява отделно заболяване, а най-често е вторично, следствие от някакво първично увреждане. След първоначалното спиране или забавяне на растежа, по-късно биха могли да настъпят и дистрофични промени в различни органи.

Причините за закърняването са разнообразни и понякога се установяват трудно.

Прочетете още

Водно почистване пътеки

Фино почистване на пътека на обор за крави чрез заливане с вода. Евтин и удачен метод при условие, че са изпълнени някои технологични и конструктивни предпоставки – наклон, резервоар с утаител за отпадните води и др. По този начин, се оползотворява се отпадната вода. Особено удачен метод за летните горещи месеци.

Прочетете още

НАЙ-ВАЖНИТЕ НЕДОИМЪЧНИ БОЛЕСТИ ПРИ ТЕЛЕТАТА

Недоимъчните заболявания са широко разпространени в нашата страна във връзка със съществуващите технологии за отглеждане и хранене на животните. Те представляват клинични или субклинични отклонения от нормалното здравословно състояние, дължащи се на недостатъчно или небалансирано приемане на определени храни и вещества. Свързани са с нарушение в обмяната на веществата. Въпреки направените обширни проучвания все още не е установено напълно значението на много недоимъчни заболявания при животните. Диагностицирането им в условията на практиката е изключително трудно. Недоимъчните заболявания засягат всички видове животни.

При телетата клинично те се манифестират сравнително късно след въздействие на предразполагащия фактор. Много често грешки в храненето на майката по време на бременността  /а и преди това/ води до раждане на мъртви или приплоди с намалена жизненост и склонност към заболеваемост.

Прочетете още

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ КАСАЕЩИ ХРАНЕНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА БРЕМЕННИ ОВЦЕ

Бременността при овцете в нашата страна, като период от време обхваща есента и началото на зимата. Приключили са доенето и случната кампания. Благоприятните условия на отглеждане и хранене през летния сезон, водят до увеличаване на устойчивостта на организма срещу заболявания. Ето защо през този период на годината животните са най-здрави. Въпреки това някои грешки и пропуски при отглеждането на овцете през този период може да са с фатални последици.

Първото и абсолютно задължително мероприятие което трябва да извършат всички овцевъди през есента е обезпаразитяването на животните. Най-добре е това да стане още през септември. Всеизвестно е, че паразитите увреждат черният дроб, предстомашията, червата, белите дробове и други жизнено важни органи. Така че, напълно излишно е да се коментира  ползата от борбата с тях. Най-важно е да се обхванат масово всички животни от региона, за да бъде и ефекта по-голям. През този период от годината усилията са насочени главно към ликвидирането на вътрешните паразити – метил, глисти и тении. Третирането трябва да се извърши минимум с два препарата, за да се обхванат повече видове. Най-добре е това да се осъществи от ветеринарен лекар. Ако през летния сезон не са извършени задължителните лечебно-профилактични къпания против краста, е възможно за тази цел да се използват и последните топли дни. Ако есента е напреднала много и е опасно да се рискува /простудяване, аборти/ е желателно да се приложат инжективни препарати за борба с това заболяване, подходящи именно за сухостойния период. В никакъв случай не трябва да се допуска избухване на краста през зимата и пролетта !

Прочетете още

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ КАСАЕЩИ ХРАНЕНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА БРЕМЕННИ KOЗИ

Броят на козите в нашата страна през последните години нарасна извънредно много. Условията при които се отглеждат този вид животни са разнообразни. Кози се срещат както в планинските пасища и гори, така и дори в големите градове. Така че, на практика е много трудно да се препоръча някаква конкретна и универсална технология за оглеждането им. Макар и много често заедно отглеждани, трябва да се знае, че съществува голяма разлика между овцете и козите. Разбира се абсолютно задължително е и за двата вида животни през есента те да бъдат обезпаразитени. Излишно е да се коментира ползата от това.

Прочетете още

ПРЕДРОДИЛНО ЗАЛЕЖАВАНЕ НА ВИСОКОПРОДУКТИВНИТЕ ОВЦЕ

Естествен е стремежа на стопаните да отглеждат по-едри и високопродуктивни овце. Често такива животни раждат по две агънца, радостта от което кара техните собственици поне за малко да забравят своите неволи. Понякога обаче, именно когато, трепета и надеждата са най-големи, в края на бременността овцете залежават, като изхода най-често е неблагоприятен. Възникват въпроси: защо се случи това, виновен ли е някой ? Разбира се още никой не се и преборил с Майката природа и когато тя дава понякога същевременно и взема. В пълна сила това важи и за най-продуктивните животни въобще. Дискусионен е дори въпроса относно целесъобразността на тяхното отглеждане ?

Прочетете още