Категория: За фермери

ПЪТЯТ КЪМ ЕВРОПА ИЛИ МАЛКИТЕ КАМЪЧЕТА, КОИТО МОГАТ ДА ОБЪРНАТ КОЛАТА

 

По време на посещението ми в Германия в началото на тази година (2005 година)  имах възможността да се запозная от близо със селското стопанство в тази развита страна. За всички е известно, че Германия е локомотивът на Европа. Притегателен пункт за хора от цял свят. Еталон и държава от която бихме могли да научим много. Знаем ли тук в България, достатъчно за тази прекрасна страна ? Като ветеринарен лекар, акушер-гинеколог особен интерес за мен представляваха говедовъдните ферми. В такива случаи спонтанно възниква въпросът – в какво се състои разликата между нашите и немските стопанства ? С какво те са по-добри от нас ? Имаме ли и какъв е нашия шанс за развитие.

Прочетете още

Недостигът на манган би могъл да бъде обусловен и от увеличаване на желязото в питейната вода. Какви са последствията от това за кравите ?

Недоимъчните заболявания имат значение при отглеждането на животните. В особенна сила това важи за някои микроелементи. Това са химически елементи намиращи се нормално се в много малки количества, но изпълняващи важна биологична функция в организма. Отделните микроелементи взаимодествуват помежду си. Съществува равновесие обуславящо нормалното протичане на жизнените функции. Недостигът на някои микроелементи в организма понякога протича атипично, като поставянето на точна диагноза налага извършването на комплекс от изследвания.

Прочетете още

Кооперативните ферми на територията на бившата Германска Демократична Република са живи

Успехът и ефективността във всяка една човешка дейност често зависят и от най-малките детайли. Точното улавяне на критичните моменти в производствения процес изисква добра теоретична подготовка, компетентност, опит и разбира се прогресивно мислене.

Преди около 22 години започна нова ера в историята на България. Оставам без оценка за промените и резултатът от тях. Бих желал да обърна внимание на един вероятно малко известен факт – след обединението на Германия, в бившите социалистически източни провинции голяма част от фермите не бяха разрушени. Те все още са живи. Почти запазили своята колективна форма на собственост, разбира се видоизменена съобразно новите условия и дадености, но без никакво съмнение – постигнато е усъвършенстване !

НАПИСВАНЕТО НА МАТЕРИАЛА Е ОТ 2010 ГОДИНА

Прочетете още

За постигане на по-голяма заплодяемост и оптимална плодовитост при зайката

За разлика от останалите селскостопански животни зайкините не проявяват истинска полова цикличност с добре обособен еструс и спонтанна овулация. Отделянето на готовите за оплождане яйцеклетки (овулация) се провокира от половия акт и настъпва 10-13 часа след него. Ако женската не бъде покрита от мъжки, фоликулите в яйчниците остават активни за 12-16 часа, след което регресират и по-късно биват заместени от нови. След достигане на развъдната зрелост, 5-8 месеца, в яйчниците на зайкините почти постоянно има зрели фоликули. Изключение в това отношение са периодите, когато старите фоликули биват замествани от нови и разбира се по време на бременността. Следователно, една от основните предпоставки за успешно заплождане е пълноценното функциониране на яйчниците, производството и отделянето на зрели яйцеклетки.

Кога и как трябва да бъде осеменена една зайка ?

Прочетете още

Основни приоритети при отглеждане на овце и кози

Всяко едно въдство си има своите специфични особености. Те, заедно с пазарната конюнктура, съществуващите традиции, ресурси и разбира се специфичните политическите решения за всеки един регион и държава определят къде точно да бъдат съсредоточени потенциалните инвестиции за развитие. Понякога стои открит въпроса: А биха ли били оправдани каквито и да било вложения. Не е ли всяко едно начинание предварително обречено на провал ?

Прочетете още

УРОТРОПИН – ВЕРЕН СЪЮЗНИК В БОРБАТА СРЕЩУ МНОГО БОЛЕСТИ ПРИ ЖИВОТНИТЕ

В стремежа си да бъдем модерни и съвременни често ние забравяме някои стари добре изпитани средства използвани с успех в борбата срещу редица заболявания. За класическите методи на терапия е характерно че са много евтини, достъпни и безвредни. Макар и невинаги ефективни, те в никакъв случай не трябва да бъдат забравяни. Приложението им има своето място не само в днешния ден, но и в бъдеще.

В голяма сила написаното важи за уротропина, прилаган в продължение на десетилетия не само във ветеринарната, но и в хуманната медицина. Нарича се още хексаметилентетраамин или хексамин.

Прочетете още

Опасни ли са маточните кръвотеченията при кравите ?

През разгонеността или няколко дни след нея, при някои крави и юници се наблюдават кървави изтечения от половите органи, означени като метрорагия. Някои чужди специалисти ги приемат като нормална физиологична проява. У нас метрорагиите се приемат като отклонение от нормалното физиологично състояние на организма. В много райони на страната те са масово явление и предизвикват безпокойство у стопаните на животните, тъй като са свързани със занижаване на заплодяемостта. Въпреки направените проучвания и изследвания, все още не са изяснени категорично и недвусмислено причините предизвикващи метрорагиите. Предполага се че в основата на всичко стои разстройство в обмяната на веществата, следствие на небалансирано хранене. Много често през лятото се разчита главно на пашата, което води до недостиг на фосфор. През зимата сеното и люцерната са дефицит, което е предпоставка за намаляване на калция в организма. Освен недостига на посочените макроелементи, резултатите от кръвните изследвания при някои от засегнатите животни показват и понижаване на стойностите на магнезия, желязото, калия и каротина. Всичко това е първопричина за редица патофизиологични процеси в организма на кравите, проявяващи се клинично с разтройство на половата функция.

Прочетете още

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОКСИТОЦИН ВЪВ ФЕРМАТА

В България съществуват стотици хиляди ферми и стопанства, в които се отглеждат преживни животни и свине. Във всяка една от тях, дори и в най-малката присъства един постоянен набор от лекарства, нещо като домашна аптека. Почти винаги в асортимента й се включват различни антимикробни средства, противапаразитни препарати, витамини, медикаменти за първа помощ при нараняване, подуване, мастити и др. Една част от лекарствата се предписват и прилагат задължително от ветеринарен лекар, най-малко поради обстоятелството, че неправилната им употреба е вредна не само за животните, но и за човек !

Прочетете още

Пожизнена млечност и експлоатационна продължителност при кравите

Не рядко в печата се третират въпроси свързани с икономическата целесъобразност при отглеждане на кравите. През последните години в немския печат се поместват резултатите от изследванията на Dr. Anke Wangler от „Института по животновъдство и животински продукти” в гр. Мекленбург, отнасящи се за конкретните условия в Германия. Подчертан е важния икономически аспект и ползи от максималното удължаване на експлоатационния живот на кравите. Авторката помества своите задълбочени изследвания относно пожизнената млечност и експлоатационната продължителност при млечните крави, показатели, които придобиват особена тежест при сегашните икономически условия и тенденции в световен мащаб.

Прочетете още

Печалившо ли е отглеждането на млечните крави ?

Отговорът на този въпрос е от изключителна важност за всеки фермер. И докато у нас едва ли някой прави истинска обективна равносметка на икономическите ползи от говедовъдството, то в развитите страни тези въпроси са обект на задълбочени проучвания от страна на цели институти, селекционни и областни служби по земеделие, сдружения и асоциации. И всичко това не е самоцел, а е предназначено за оказване на  своевременна и ефективна помощ на животновъдите.

Прочетете още