Категория: Крайници и копита

Защо намалява млеконадоя ?

Количеството на произведеното мляко в една ферма може да се планува, предвид големината й, породния състав, ражданията, избрания технологичен и производствен режим. Понякога обаче очакванията не се оправдават, като е възможно дори възникналата негативната тенденция да се задълбочава. Кои биха могли да бъдат причините за това ? Един въпрос с най-голямо значение за млекопроизводителите. Отговорите са в няколко насоки.

Прочетете още

Дигитален дерматит при говедото

Наред с безплодието и болестите на млечната жлеза, копитните проблеми при говедото са основна причина за неблагополучия причиняващи огромни загуби на фермерите. Докато повечето копитни заболявания са добре познати у нас, друга голяма част се нуждаят от допълнително популяризиране, за да може борбата срещу тях да бъде много по-ефективна и целенасочена.  В пълна сила това се отнася за дигиталния дерматит при говедото. Представлява кожно заболяване, което се локализира най-често в областта на долната и задна част на крайника непосредствено над копитото. Описано е и се среща често в много кравеферми в Западна Европа. Липсват точни данни за наличието и разпространението му в нашата страна. Предвид обаче постоянния внос на животни и географското ни разположение, почти със сигурност може да се предположи, че то е актуално и за България. Предимството на това заболяване е, че когато протича в чиста форма засяга само кожата и не прониква в дълбочина. Поради тази причина се означава като дигитален  (пръстов) дерматит.

Прочетете още

Скала за преценка на куцотата и здравословното състояние на крайниците при кравите

Във фермите трябва да се извършва непрекъснат мониторинг. Той налага фермерите да бъдат отворени за неочакваните обстоятелства и събития. Също така те трябва да бъдат критични по отношение на изисквания, критерии и приети норми от страна на съответните специалисти. Всяко едно събитие във фермата трябва да се анализира внимателно. Редовно да се дава отговор на въпросите: „Какво всъщност виждам ? Нормално ли е това ?”

Прочетете още

Грижи за копитата при лактиращи крави

В периода около отелването и през първите месеци на лактацията копитата на млечните крави са подложени на сериозни изпитания. Това е и най-рисковия интервал от време. По-късно копитните проблеми най-често са проява на хронифицирани  неизлекувани болести, водещи своето начало в периода около раждането.

Прочетете още

Грижи за копитата при първотелките

Първотелките са рискова група. При тях често съществуват грешки в хранителния режим водещи до асептичен пододерматит и други коптини проблеми. Резкият прелом в процесите на обмяната на веществата и хормоналния профил натоварва силно организма на първотелките в първите дни след раждането. Болката и възпалителните процеси в родилния път след отелването задържат приема на фуражи респ. хранителните вещества и по този начин намалява рязко общата устойчивост и съпротивителни сили. Социалната несигурност, страхът от другите, непознати крави и късите легла са също причини поради които юниците стоят продължително време изправени, приемат твърде малко хранителни вещества и течности.

Прочетете още

Нова система, педикюр за кравите

Безспорен е факта, че добрите резултати от отглеждането на кравите зависят от млечността, плодовитостта и здравния статус на животните.

Известно е, че успоредно с безплодието и маститите, копитните болести, респ. куцотата спадат към най-актуалните проблеми при млечните крави, които  причиняват огромни икономически загуби. Инвестициите за закупуване или отглеждане на ценни породисти животни са големи. Едно нелечимо копитно заболяване, засягащо крайниците и копитата, би могло да стане причина за бракуване и отпадане от селекционния процес. Погледнато в еволюционно-исторически план, съществуващата  проблематика лесно намира своето обяснение.

Прочетете още

За здравословното състояние на копитата при кравите

Добрият мениджмънт на пресушаването представлява база за добро здравословно състояние на копитата по време на лактацията. По време на пресушаването оценката на телесната кондиция на тялото трябва да бъде приблизително 3,5. При тези животни също се извършват съответните грижи за копитата. По време на пресушаването, кравите са добре охранени, но в никакъв случай и слаби. Необходимо е ежедневната им дажба да е лесно смилаема, апетитна и добре балансирана. Помещенията да са светли, просторни, сухи и чисти. Умереното движение на сухостойните крави  влияе благоприятно против копитните кръвоизливи и възникване на асептичен пододерматит. По този начин се стимулира кръвооросяването на копитата и обмяната на калция в костите. Три седмици преди отелването кравите трябва да се приучат към дажбата по време на лактационния период. В периода около самото отелване, в най-голяма степен се налага да се отдели специално внимание на животните: какво е общото състояние и държане на кравите, вътрешната телесна температура, изпълването на предстомашията и вида на изпражненията. Количествата и качеството на изхранваната дажба е необходимо да се обсъди с ветеринарния лекар и съответния специалист (зоонижинер). Съблюдавайте дали съдържанието на минерални вещества и витамини съответствува на нормите. Особено внимание трябва да се обръща на калция и фосфора.

Прочетете още

За да имат кравите здрави копита

Установено е, че при интензивното им отглеждане, две трети от кравите страдат от едно или повече копитни заболявания. На днешно време те, съвместно с болестите на млечната жлеза и половите органи са най-важния проблем засягащ комфорта, здравословното състояние и продуктивността при този вид животни, даващо пряко отражение върху ефективността от този отрасъл.

Здравите копита на Вашите крави не е безплатен лукс, нито едно абстрактно пожелание. Това е една осъществима цел. Затова всеки фермер трябва да инвестира необходимите средства, време и работа. Добрият мениджър планува успеха ежедневно. Той се грижи за това, да не се налага лекуване и бракуване на крави страдащи от продължителна куцота, което всъщност е много по-скъпо.

Прочетете още

Най-важните копитни заболявания при кравата

Разрастване на тъканта в междукопитната цепка (интердигитална хиперплазия, тилом)

Представлява разрастване на кожата в междукопитната цепка, предизвикано от продължително дразнене. Често възниква следствие други заболявания – интердигитален дерматит, понякога и след възпаление на тъканта на междукопитната цепка или при дигитален дерматит. Важно условие е вредният фактор и дразнението да действат продължително време. Профилактиката се изразява в своевременно лекуване на всички копитни заболявания и много добро почистване на междукопитната цепка. Терапия: При подрязване премахвайте нечистотията и предстоящия рогов ръб в областта на междукопитната цепка. Формата да е най-удачна – да се създаде плоско стъпало, така че върху тилома да не се оказва по-нататъшен натиск при дърпане или теглене. Лекувайте незабавно всички други копитни заболявания.

Прочетете още

Здравословно състояние на копитата при кравата

Основно изискване за постигане на ефективност при отглеждане на животните, независимо от техния вид и направление, е те да бъдат здрави. В пълна сила това важи за говедовъдството. Подмяната на животните в една  кравефермата не може да стане с един замах, тъй като репродуктивния процес е бавен и продължителен. Инвестициите за всяка крава от тях са много големи. Наред с останалите проблеми, пред които са изправени говедовъдите, отклоненията в здравословния статус на животните окончателно компрометира целесъобразността от този отрасъл. Трите основни критични пункта свързани със здравословното състояние на кравите са: млечна жлеза, полови органи и копита.

Факторите определящи здравословното състояние на копитата са тяхната индивидуална устойчивост; натоварването упражнявано върху тях и въздействието на околната среда.

Прочетете още