Категория: Новородени

АКО ЖИВОТЪТ НА НОВОРОДЕНОТО ТЕЛЕ Е В ОПАСНОСТ

Раждането на мъртви или нежизнеспособни приплоди е един от актуалните проблеми свързани с въпросите на практическото възпроизводство и здравеопазване на животните. Сред многото други причини главна роля за това се отрежда на асфиксията (задушаването). Традицията във ветеринарното акушерство у нас е всички усилия да бъдат насочени към съхраняване на здравето и живота на майката. В много случаи обаче, обстоятелствата налагат и оказването на компетентна намеса, целяща спасяване и на новородените, особено когато се касае за ценни приплоди. Практиката показва, че в тези моменти специалистите и фермерите са почти безпомощни. Ежедневната работа с животните, предпазването им от болести и неприятели изисква и познаване на причините водещи до повишена заболеваемост и смъртност на телетата през периода непосредствено преди, по време и след отелването. По-важните от тях са изброени по-долу.

          На първо място това е удължаване на раждането. Настъпва следствие вродени или придобити аномалии на половите органи, недостатъчни маточни контракции, непълно отваряне на маточната шийка, дислокации на половите органи, липса на контракции, голям плод  и/или тесен таз. Нещо, което трябва да се знае и е от особена важност:

Прочетете още

НЕ ПОДЦЕНЯВАЙТЕ РАХИТА ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ АГНЕТА

В по-голямата част на страната агнилната кампания вече е приключва. В този момент голяма актуалност придобиват болестите при подрастващите агнета.  Такъв проблем представлява рахита. Той е незаразно заболяване следствие недостатъчно осигуряване с калций, фосфор, неподходящото им съотношение в храната, комбинирано с липса на витамин Д. Тези фактори предизвикват неправилно израстване и оформяне на скелета при подрастващите бозайници в това число и при агнетата. Среща се при оборно отглежданите животни. Когато агнетата се изкарват на паша и слънце заедно с майките си това заболяване обикновено не се установява. Разпространено е почти в целия свят.

Кои са причините водещи до възникване на рахит ?

Прочетете още

СИНДРОМ НА НАМАЛЕНАТА АДАПТАЦИЯ ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ КОНЧЕТА

Както е известно в съседните на нас страни, а и в целият свят конете са животински вид, които са обект на особено внимание, грижи и любов от страна на хората. От една страна интересът към тях е продиктуван от най-обикновени, комерсиални цели – продажби, конни състезания, туризъм и др. А в други случаи те се отглеждат като помощници във фермата, домашни любимци, дори и боготворени. В нашата страна има също много любители, търговци, фермери, спортисти, при които значителна част от тяхното битие, живот, успехи или неуспехи са свързани с този благороден животински вид.

Процесът на репродукция при конете е продължителен, а цените на отделни расови екземпляри е изключително висока. Понякога се правят огромни разходи за закупуването на предпочитани кобили, намирането и заплождането им с определени жребци с цел осъществяване на селекция или задоволяване на потребностите на клиенти. Във връзка с това, някои новородени кончета са изключително ценени и на тях се възлагат много надежди. Проблемите свързани със здравословното им състояние се приемат много драматично от някои стопани, а за други неблагополучията са причина за сериозни финансови загуби.

Прочетете още

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОЛНИТЕ ТЕЛЕТА ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА ТЕЧНОСТИ ПРЕЗ УСТАТА

За да бъде рентабилна, всяка дейност трябва да бъде обвързна с минимални производствени разходи. В пълна сила това важи за животновъдството у нас, често поставено в условия на нелоялна конкуренция от външни  и вътрешни фактори.

Болестите на храносмилателната система при телетата са много актуални. Те са широко разпространени и особенно в някои ферми обхващат зстрашителна част от животните. Водят до директни загуби за фермерите – разходи за лечение, непълноценно развитие на телетта, и повишаване на смъртността. Причиняват се от микроорганизми – бактерии, вируси, гъбички, а също така и от някои фактори от незаразно естество.

В повечето случаи болестите на храносмилателната система се придружават с диария. Следствие непрекъсната евакуация на течности от организма настъпва обезводняване (дехидратация).

Лечението в тези случаи е комплексно. То е скъпо, а шансовете за успех понякога са нищожни. Ветеринарният лекар прилага антибиотици, витамини, прави венозни инфузии, ваксинира майките и застрашените животни с цел предотвратяване на по-нататъшното разпространение на болестта.

Същевременно фермерите и гледачите на животни не трябва да остават безучастни, а  да оказват активна помощ и грижи за спасяване на заболелите телета и овладяване на ситуацията. Така не само че терапията ще е по-ефективна, но същевременно ще бъдат спестени значителни средства.

Прочетете още

Стабилният имунитет при телетата синоним на живот, здраве и бърз прираст

Защитата на организма от инфекциозните агенти се осъществява по два начина. На първо място стои имунитета. Когато той е силен, се гарантира стабилна устойчивост и неуязвимост. Разбира в условията на реалния живот винаги има фактори, срещу които организмът е безпомощен. Въпрос на шанс е дали той ще се срещне с тях. Ако това се случи, без помощта на лекарствата изходът би могъл да бъде фатален. Именно те, различните продукти на фармацевтичната индустрия, най-вече в лицето на химиотерапевтиците и ваксините, представляват вторият съхраняващ живота фактор. Един пример – може ли някой да си представи съвремието ни без антибиотици !  

Прочетете още

Грижи за копитата при телетата

Всяка технологична група животни в една ферма има своите специфични изисквания. Това важи и трябва да се има предвид при мениджмънта на копитните проблеми. Когато фермерите познават добре различните стратегии за успех и рискове за всяка отделна група, биха могли много по добре да оценят получената обратна информация и в бъдеще да избягват проблемите.

Животните от младото, подрастващо поколение са базата за получаване на здрава продукция в дългосрочен план.

Прочетете още

Често цезаровото сечение е единствения спасителен вариант и за майката и за новородените и за стопанина

Един от най-важните моменти свързан с отглеждането на животните е раждането. Независимо от проведените зоохигиенни мероприятия и избрани технологии, от внедрените развъдни програми, безпроблемното раждане е от решаващо значение, за постигне финансова изгода. Това е така, защото неблагополучията в този период водят до директни загуби: смърт на новородените, сериозни увреждания или дори загуба на майката, намалена продуктивност, трудно заплождане.

Нормално раждането при животните протича спонтанно, без външна намеса. Независимо от това, винаги има случаи, дори и в дивата природа, когато е необходимо да се окаже акушерска помощ, за да се съхрани живота на майката и приплодите. В особена сила това важи за домашните животни, при които следствие доместикацията и внедряване на някои методи на размножаване, естествения отбор не играе съществена роля и случаите на трудни раждания са по-чести.

Прочетете още

Хипогликемия и хипотермия при бозаещите прасета и агнета

Хипогликемията е състояние при което количеството на кръвната захар е намалено, а хипотермията съответно понижаване под долната физиологична граница на вътрешната телесна температура. Тези заболявания са особенно актуални за новородените агнетата и прасетата. Обикновенно протичат заедно /хипотермия-хипогликемия комплекс/.

Прочетете още

Тендогенна контрактура – вродено заболяване при телетата

За разлика от други видове животни, възпроизводителния процес при говедото е продължителен и скъп. Поради тази причина не са рядкост периодите, когато съществува дефицит на телета. Това определя относително високата им стойност, особено когато се касае за ценни породисти животни. Доброто познаване на болестите настъпващи при новородените е важна предпоставка не само за навременна терапия и профилактиката, но също така е гаранция за правилен избор при определяне съдбата на всеки индивид.

Едно от заболяванията, познанията за което не са придобили нужната популярност в нашата страна е вродената тендогенна контрактура (скъсяване) при телетата. Означава се още като вроденото скъсяване на свивателните сухожилия, артрогрипоза, артромиодисплазия, амиоплазия, конгенитална невромиодисплазия.

Прочетете още

Сукателен акт при животните

Известно е, че при бозайниците след раждането си малките се изхранват от своите майки, като бозаят мляко. Този еволюционно изграден механизъм се е запазил и при домашните животни. Кои са характерните особености, свързани с протичането на сукателния акт при различните видове ? Необходимо е да се познават, тъй като отклоненията в протичането им често са най-ранен знак за някаква патология и нужда за оказване на помощ от страна на човека.

Прочетете още