Категория: Новородени

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОЛНИТЕ ТЕЛЕТА ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА ТЕЧНОСТИ ПРЕЗ УСТАТА

За да бъде рентабилна, всяка дейност трябва да бъде обвързна с минимални производствени разходи. В пълна сила това важи за животновъдството у нас, често поставено в условия на нелоялна конкуренция от външни  и вътрешни фактори.

Болестите на храносмилателната система при телетата са много актуални. Те са широко разпространени и особенно в някои ферми обхващат зстрашителна част от животните. Водят до директни загуби за фермерите – разходи за лечение, непълноценно развитие на телетта, и повишаване на смъртността. Причиняват се от микроорганизми – бактерии, вируси, гъбички, а също така и от някои фактори от незаразно естество.

В повечето случаи болестите на храносмилателната система се придружават с диария. Следствие непрекъсната евакуация на течности от организма настъпва обезводняване (дехидратация).

Лечението в тези случаи е комплексно. То е скъпо, а шансовете за успех понякога са нищожни. Ветеринарният лекар прилага антибиотици, витамини, прави венозни инфузии, ваксинира майките и застрашените животни с цел предотвратяване на по-нататъшното разпространение на болестта.

Същевременно фермерите и гледачите на животни не трябва да остават безучастни, а  да оказват активна помощ и грижи за спасяване на заболелите телета и овладяване на ситуацията. Така не само че терапията ще е по-ефективна, но същевременно ще бъдат спестени значителни средства.

Прочетете още

Стабилният имунитет при телетата синоним на живот, здраве и бърз прираст

Защитата на организма от инфекциозните агенти се осъществява по два начина. На първо място стои имунитета. Когато той е силен, се гарантира стабилна устойчивост и неуязвимост. Разбира в условията на реалния живот винаги има фактори, срещу които организмът е безпомощен. Въпрос на шанс е дали той ще се срещне с тях. Ако това се случи, без помощта на лекарствата изходът би могъл да бъде фатален. Именно те, различните продукти на фармацевтичната индустрия, най-вече в лицето на химиотерапевтиците и ваксините, представляват вторият съхраняващ живота фактор. Един пример – може ли някой да си представи съвремието ни без антибиотици !  

Прочетете още

Грижи за копитата при телетата

Всяка технологична група животни в една ферма има своите специфични изисквания. Това важи и трябва да се има предвид при мениджмънта на копитните проблеми. Когато фермерите познават добре различните стратегии за успех и рискове за всяка отделна група, биха могли много по добре да оценят получената обратна информация и в бъдеще да избягват проблемите.

Животните от младото, подрастващо поколение са базата за получаване на здрава продукция в дългосрочен план.

Прочетете още

Често цезаровото сечение е единствения спасителен вариант и за майката и за новородените и за стопанина

Един от най-важните моменти свързан с отглеждането на животните е раждането. Независимо от проведените зоохигиенни мероприятия и избрани технологии, от внедрените развъдни програми, безпроблемното раждане е от решаващо значение, за постигне финансова изгода. Това е така, защото неблагополучията в този период водят до директни загуби: смърт на новородените, сериозни увреждания или дори загуба на майката, намалена продуктивност, трудно заплождане.

Нормално раждането при животните протича спонтанно, без външна намеса. Независимо от това, винаги има случаи, дори и в дивата природа, когато е необходимо да се окаже акушерска помощ, за да се съхрани живота на майката и приплодите. В особена сила това важи за домашните животни, при които следствие доместикацията и внедряване на някои методи на размножаване, естествения отбор не играе съществена роля и случаите на трудни раждания са по-чести.

Прочетете още

Хипогликемия и хипотермия при бозаещите прасета и агнета

Хипогликемията е състояние при което количеството на кръвната захар е намалено, а хипотермията съответно понижаване под долната физиологична граница на вътрешната телесна температура. Тези заболявания са особенно актуални за новородените агнетата и прасетата. Обикновенно протичат заедно /хипотермия-хипогликемия комплекс/.

Прочетете още

Тендогенна контрактура – вродено заболяване при телетата

За разлика от други видове животни, възпроизводителния процес при говедото е продължителен и скъп. Поради тази причина не са рядкост периодите, когато съществува дефицит на телета. Това определя относително високата им стойност, особено когато се касае за ценни породисти животни. Доброто познаване на болестите настъпващи при новородените е важна предпоставка не само за навременна терапия и профилактиката, но също така е гаранция за правилен избор при определяне съдбата на всеки индивид.

Едно от заболяванията, познанията за което не са придобили нужната популярност в нашата страна е вродената тендогенна контрактура (скъсяване) при телетата. Означава се още като вроденото скъсяване на свивателните сухожилия, артрогрипоза, артромиодисплазия, амиоплазия, конгенитална невромиодисплазия.

Прочетете още

Сукателен акт при животните

Известно е, че при бозайниците след раждането си малките се изхранват от своите майки, като бозаят мляко. Този еволюционно изграден механизъм се е запазил и при домашните животни. Кои са характерните особености, свързани с протичането на сукателния акт при различните видове ? Необходимо е да се познават, тъй като отклоненията в протичането им често са най-ранен знак за някаква патология и нужда за оказване на помощ от страна на човека.

Прочетете още

Рахит при новородените и подрастващите животни

Характерно е, че през късната зима и особено през пролетните месеци, броят на новородените и подрастващите животни от различни видове в е най-голям. Във връзка с това и болестите при тези категории, доминират и създават много проблеми на фермерите. Една от тях е рахитът. Тази болест, засяга както новородените, но най-често подрастващите животни. В много стопанства и ферми у нас е актуален проблем, нанасящ щети поради забавения прираст и бракуване на животните. Наблюдава се предимно прасетата, телетата, агнетата и кончетата.

Прочетете още

При обезводняване на телетата подаването на течности през устата е много ефикасно

За да бъде рентабилна, всяка дейност трябва да бъде обвързна с минимални производствени разходи. В пълна сила това важи за животновъдството у нас, често поставено в условия на нелоялна конкуренция от външни и вътрешни фактори.

Болестите на храносмилателната система при телетата са много актуални. Те са широко разпространени и особено в някои ферми обхващат зстрашителна част от животните. Водят до директни загуби за стопаните – разходи за лечение, непълноценно развитие на телетта, често допълнени от повишаване на смъртността. Причиняват се от микроорганизми – бактерии, вируси, гъбички, а също така и от някои фактори от незаразно естество.

Прочетете още

Понякога и телетата може да страдат от дефицит на желязо

За повечето фермери, стопани и животновъди у нас е известно, че новородените прасета боледуват от желязодефицитна анемия. Затова задължително те трябва да се третират по определена схема с препарати съдържащи желязо. При проведени изследвания през последните години е установено, че новородените и подрастващите телета също страдат от недостиг на желязо.

Прочетете още