Категория: Обмяна на вещества

Енергийна обезпеченост и репродуктивни способности при кравите

Когато цената на млякото е много ниска често се правят компромиси, засягащи обикновено режима на отглеждане и хранене. Целта е да се постигнат икономии и по този начин да се понижи себестойността на продукцията. За съжаление обаче, като биологична и производствена единица, организмът на високопродуктивната крава е силно чувствителен към всички промени нарушаващи нормалния баланс и кръговрат на веществата. Вместо икономии, пестеливия режим може да доведе до фалит и ликвидиране на фермата. В особена сила това важи за нововнесените крави от силно развитите по-северни страни, в които климата и фуражната база в значителна степен се различават от нашите.

Енергийната обезпеченост е един много важен показател отразяващ и същевременно определящ равнището и характера на протичащите в организма процеси. Той е в тясна връзка не само с продуктивния, но дори и със здравния статус при животните.

Прочетете още

Внимание, кетозата при високопродуктивните овце и кози се среща най-често през късната бременност

Кетозата при дребните преживни е заболяване при бременните животни и то през последните 2-3 седмици преди раждането. Боледуват главно овцете и рядко козите. Означава се още като токсикоза на бременността. Представлява нарушение в обмяната на въглехидратите и липидите, при което в организма се натрупват токсични кетотела – ацетацетат, ацетон и бета-хидроксибутират. Болестта води до значителни загуби, поради високата смъртност и занижената продуктивност на засегнатите животни. Възможностите за терапия са ограничени.

Причините, които директно предизвикват или предразполагат към възникване на кетоза при дребните преживни са от различно естество. Биха могли да се групират по следния начин.

Прочетете още