Категория: Индустрия

НИКОГА НЕ СМЕ САМИ!!

Дори да мислим, че сме съвсем сами, не сме!

Различен брой микроорганизми живеят във, на и с всяко животно на земята!

Eдна възприета вече истина, или не ?

Да !

Какво означава това, трябва ли да контактуваме с тях по някакъв начин ?

Прочетете още

Водни легла за крави в Унгария

Гарантиране на под с определени характеристики изисква постигане на определена мекота, здравина, сигурност и устойчивост на различни въздействия и продължителна експлоатация. В особена сила това важи за леглата при отглеждане на млечни крави. Най-удачното подово покритие са гумените постелки, дълбок пласт слама или комбинирането им. Разбира се, на пръв поглед, това не е най-евтино, но в дългосрочен план е инвестиция която се изплаща многократно. Като решение твърдия и студен бетонен под е противопоказен. В стремежа си за нестандартни решения, някои фирми предлагат различни възможности, които се приемат от фермерите. Такива са и водните легла, които някои монтират върху твърдия под на боксовете за лежане на млечните крави. Подходящи ли са те ? Добро решение ли са ? Безаварийни ли са ? Снимките биха могли да дадат най-изчерпателен отговор.

Прочетете още

НОСОРОГ ВЪРХУ ГУМА

И дивите животни се нуждаят от меки гумени настилки

Отглеждането на животни в зоопарковете налага спазване на строги изисквания касаещи микроклимата. В особена сила това важи за видовете, населяващи южните страни. През лятото дивите питомци се пускат свободно в открити заградени пространства имитиращи естествените условия – ландшафт, водни басейни, растителност и др. През студените месеци това не е възможно, тъй като ниските температури обричат на гибел видовете от Юга. Ето защо животните произхождащи от региони с целогодишно горещ климат, в зоопарка в Европа през зимата се отглеждат в затворени помещения оборудвани със специални отоплителни инсталации. Това важи и за носорога. Вид който естествено населява Африка и Азия – най-топлите и обрасли с гъста растителност региони на тези континенти. Носорогът е едро и тежко животно – един от най-големите сухоземни бозайници. Поставянето му при изкуствени условия, често е последвано от непредвидени инциденти с различен характер.

Един пример в тази насока –  носорог отглеждан в зоопарка в австрийския град Залцбург  (Zoo Salzburg). През месец януари 2012 е установено, че в областта на ставите на задните крайници, кожата на въпросния екземпляр е силно удебелена и напукана. Причина за това е твърдия бетонен под, върху който животното живее и лежи през по-голямата част на денонощието. Болестните изменения прогресират непрекъснато. Известно е, че кожата на носорога е много нежна. Като прибавим огромната маса и твърдия под уврежданията би трябвало да са очаквано последствие !

Предприет е незабавен монтаж на гумени подови покрития – производство на немската фирма KRAIBURG (Tittmoning). Ефектът надминава всички очаквания – в рамките на седмица кожните образувания в областта на задните крайници започват да изтъняват и се заличават. Същевременно новите гумени покрития не са преграда за така нужното вградено подово отопление.

Бързите и ефективни решения са необходимост. Без тях последствията за носорога биха били непредсказуеми –  задълбочаване на съществуващите кожни проблеми, болката и особено инфекцията биха могли да станат животозастрашаващи. От друга страна това огромно и опасно животно не понася безропотно специализирани грижи и ветеринарни манипулации. Ситуации – рискови и за хората. Избегнат е един неблагоприятен за всички изход. Едно лесно спасение не само за носорога !

ПОДЛАКЪТНИЦИ ЗА ВАШИТЕ КРАВИ

Независимо от това дали се намират в обора, на дворчето за разходка или на пасището в съседство с фермата, една високопродуктивна крава трябва да прекарва поне половината денонощие в лежане. Но не просто лежане ! Детайлното наблюдение на кравите в естествената им среда показва, че съществуват различни пози, при които то се осъществява. В боксовете и леглата биха могли да се отдиференцират основно 5 предпочитани положения – по гърди (43%), с изпънати предни крайници (20 %), с изпънати задни крайници (22%), пълно странично лежане (7%) и позиция на заспало животно (8 %).

Прочетете още

ГУМЕНИ ПОКРИТИЯ С АБРАЗИВНА ПОВЪРХНОСТ ЗА КРАВИ

По принцип при своето придвижване, говедата винаги избират по-мекият под и настилки. Целенасочено избягват твърдите повърхности.

За здравото копито са присъщи здрав рог, определена функционираща биомеханика и разбира се характерна, определена от природата форма. В голяма степен първите два фактора се влияят от избора на подовото покритие и повърхност. При проведени тестове е установено, че докато твърдите повърхности почти не оказват влияние върху качеството на рога, а така също и върху биомеханиката на копитния механизъм, то меките покрития оказват решаваща роля за подобряване на здравния статус на копитото. Подобно както ливадата, мекия под прави копитния рог много по-устойчив на механични, химични и бактериални агенти. Освен това животните стават много по-активни и подвижни. Високият център на тежестта и голямата телесна маса отнесена към малката повърхност на стъпалата допринасят за това, външните копита да са малко по-дълги от вътрешните. Така в момента на стъпването, до земята се допират първо външните копита. Ако почвата е мека, се получава леко хлътване съпроводено с едно много стабилно състояние за тялото. Става ясно, че ако пътеката или подът са от бетон, асфалт или друго твърдо покритие, то тогава натоварването на външните копита е извънредно голямо. При меки покрития и почви, следствие хлътването, своевременно се обременяват и вътрешните копита, което в значителна степен облекчава външните.

Прочетете още

KRAIBURG Unimat – гумени покрития и за овце

Неоспорим факт е, че през последните години гумените подови покрития в животновъдните сгради са хит ! Те в най-голяма степен доближават условията в обора до тези в природата. Поради тази причина, разпространението им непрекъснато се разширява.

Освен при по-тежките и склонни към увреждане на опорно-двигателния апарат видове – говеда, коне, свине, гумените покрития се прилагат с успех и при отглеждане на овце.

Прочетете още

ПОДЪТ В РОДИЛНОТО – НА НУЖНОТО НИВО !

Нещото което не може да бъде избегнато от животните в нито един момент това е повърхността на пода, леглата, пътеките, дворовете, ливадата. Подценяването на значимостта на качествените характеристики, които трябва да притежава тази повърхност може да ви остави „под повърхността” уважаеми фермери. И ако компромисът наложен от безпаричието търси своето място, къде ли не, то не там долу трябва да бъде намирано то !

Прочетете още

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГУМЕНИТЕ ПОСТЕЛКИ В РОДИЛНИТЕ БОКСОВЕ ЗА СВИНЕ

Гумените постелки биха могли да се използват при отглеждане на бременни свине. Напоследък този вид подови покрития се използват при опрасените кърмещите свине. При провеждани изследвания в Германия детайлно се проучва влиянието на нововъведението не само върху животните, но и така също и върху цялостния технологичен процес, с което се цели да се формулират всички ползи и евентуални недостатъци от употребата им.


Снимка 1 – гумената постелка за свинете майки пасват добре на тяхното тяло
Прочетете още