Категория: Farm and Country Service DE GmbH & Co. KG

НИКОГА НЕ СМЕ САМИ!!

Дори да мислим, че сме съвсем сами, не сме!

Различен брой микроорганизми живеят във, на и с всяко животно на земята!

Eдна възприета вече истина, или не ?

Да !

Какво означава това, трябва ли да контактуваме с тях по някакъв начин ?

Прочетете още

БЕЗОПАСНО ХРАНЕНЕ НА ПРАСЕНЦА С МИНИМАЛНА УПОТРЕБА НА АНТИБИОТИЦИ, ЧРЕЗ ИЗБОР НА ФУРАЖНИ ИЗТОЧНИЦИ И СУРОВИНИ, СЪОТВЕСТВАЩИ НА ВЪЗРАСТТА НА ЖИВОТНИТЕ

Уводни думи :

В настоящата ситуация на високи цени на суровини за фуражи, съчетани с ниски продажни цени на свинско и птиче месо, е важно да се намери най-ефективната стратегията за хранене, предвид конкретните специфични условия във всяка ферма.

Прочетете още

Ефективността е най-важното нещо и през новата 2022 година !!

Моята преценка за пазара през 2022:

Зърнените и маслодайните култури ще имат стабилно ценово ниво и през 2022 г. и следователно то ще бъде по-високо в сравнение с 2021 г.

Това означава по-високи цени за фуражите.

Като цяло в краткосрочен план ситуацията относно цени и наличности няма да се промени.

Нужни са години, за възстановяване на местното европейско производство на витамини и аминокиселини – ако изобщо някога се случи.

Прочетете още

Farm and Country Service DE GmbH & Co. KG – за автора

В настоящата категория ще се публикуват материали, чийто автор е немския специалист Гюнтер Дубберке (Günther Dubberke). Роден е през 1960 г. в централната част на Германия, в близост до Кассел. Израства в малка ферма-земеделско стопанство за отглеждане на крави, свине и различни растителни култури.

Прочетете още