Не само вируси атакуват новородените агнета

През настоящата зима в много ферми в Западна Европа се раждат агнета с аномалии и уродства. При извършените щателни изследвания на засегнатите от мистериозната болест животни не е потвърдена нито една от познатите до този момент причини водещи до аномалии и уродства при приплодите на овцете.

Вниманието е насочено към друга инфекция, придобиваща все по-голяма популярност и актуалност в Северозападна Европа, а именно болестта причинена от вируса наречен Шмаленберг (Schmalenberg). При всички изследвани агнета съмненията са потвърдени от Fridrich-Loefler-Institut, където за първи път е идентифициран този вирус.

След зараза с вируса Schmalenberg новородените агнета са с вкостени стави и подвити крайници, опитите им за изправяне завършват без успех. Шията също е изкривена, гръбначният стълб е S-видно деформиран. Много типично е скъсяването на долната челюст, дори и на лицевия череп. Характерни са и промените в мозъчната субстанция, липса на малък мозък, хидроцефалия. Не са редки и абортите и мъртвите раждания ! По-подробно картината на заболяването е описана в предходни броеве на в. „ Гласът на фермера”.

Каква е ситуацията у нас ? На този етап фермерите може да са спокойни. Все още гореспомената инфекция не е регистрирана в България и не би трябвало евентуални неблагополучия при агнетата да се приписват на новия вирус, още по-малко това да е причина за безпокойство и едва ли не истерии.

Въпреки, че неканения гост е все още далеч от нашите граници, това не значи, че не съществуват други болести, чието протичане се характеризира с подобна клинична картина !

На Вашето внимание представям кратко описание на най-важните болести водещи до раждане на мъртви и/или уродливи агнета или на приплоди със затруднения във вървежа и изправянето.

На първо място е недостигът  на мед, означен като ензоотична атаксия при новородените агнета. Причините за заболяването не са изяснени напълно. Преди се е смятало, че се дължи на инфекция или пък отравяне с олово. Впоследствие е уточнено, че се касае за недоимъчно състояние предизвикано от дефицит на мед. Много автори подчертават и ролята на недостатъчното количество на витамините А и Е. Предполага се, че намаляването на медта в организма на бременните и на новородените е следствие замърсяване на пасищата с отпадъчни продукти, получени при преработката на сяра. Болестта възниква следствие настъпили промени в мозъка.

Ензоотичната атаксия се налюдава предимно през зимата и пролетта. Агнетата и яретата се раждат болни или заболяват на възраст от 1 седмица до 3-4 месеца. Те са твърде слаби, лежат на една страна, неподвижни или се движат с напрежение. Краката им са отпуснати. При едни животни кожната чувствителност е повишена, при други е намалена. Умират за 1 до 3 дни. Някои агнета се стремят да станат, но задните им крака не ги държат. Влачейки се само с предницата, те теглят задната половина на тялото. Неестествено разполагат краката си. Тези които все пак успеят да станат, извършват некоординирани движения, заемат кучешка стойка, падат и извършват плавателни движения. Забелязват се краткотрайни мускулни спазми и потрепвания, особено при бозаене.

Агнетата имат апетит, но не могат да бозаят поради невъзможност да намерят своите майки и вимето им. При помощ, поддържане и подаване на биберон те бозаят лакомо. При аутопсия във вътрешните органи не се установяват някакви характерни промени, единствено такива в бялото вещество на главния и продълговатия мозък.

Втората причина водеща до проблеми с движенията, вървежа и координацията е мускулната дистрофия, означена в практиката като «клек»

Боледуват всички видове новородени и подрастващи животни до 6 месечна възраст. Тя е тежко страдание с комплексен характер, протичаща с голяма смъртност – до 40-50%. У нас «клека» засяга главно яретата и агнетата и то предимно в планинските и полупланинските райони. Доказано е със сигурност, че в основата на това заболяване стои недостигът на Витамин Е и микроелемента селен, както в храната на майките по време на бременността, така и за новородените и подрастващите животни. Роля играе също така дефицитът на кобалт, йод, манган, както и витамините А и С.

Как протича болестта ? Непосредствено след раждането агнетата са подтиснати, проявяват обща отпадналост и слаб мускулен тонус, замъглен поглед, слабо сълзотечение и зачервяване или дори посиняване на очите. Имат вдървен вървеж, леко са изгърбени. Постепенно заболяването прогресира. Засегнатите животни се изправят трудно и много бързо се изморяват. Движат се като стъпват на върха на копитцата си или се влачат „на колене”. Някои скърцат със зъби или мляскат. Ако от болестта се обхване и диафрагмата или дихателната мускулатура дишането е трудно и може да се установи задух. Засяга се и сърдечната дейност. Най-тежко е увредена мускулатурата на задните крайници. С развитие на болестта агнетата се залежават окончателно и не могат повече да станат. Състоянието им се влошава, приемът на храна също и голяма част умират.

Ако се извърши т. нар. овчарската проба за клек, при която животните се хващат за кожата и от около половин метър се пуснат, за разлика от рахита при който те все пак правят някакви опити и се изправят, при мускулната дистрофия лежат безпомощно проснати на земята. Агнетата се залежават продължително, и ако не се лекуват, по-късно умират от сърдечна слабост.

Третата възможна причина за затруднения във вървежа и изправянето на новородените е рахитът.

Болестта се развива поради недостиг на витамин Д, калций или фосфор. Витамин Д съдейства за резорбцията на калция и фосфора в червата и за отлагането им в костите. Образува се в организма под въздействие на ултравиолетовите лъчи на слънцето. Ето защо най-застрашени са животните отглеждани в тъмни и влажни помещения, без да се изкарват денем навън.

При новородените се наблюдават слабост, особено на задните крайници, нарушена координация на движенията.  Те не могат да стоят прави и се залежават. Ако бъдат засегнати подрастващите,  бавно и прогресивно се удебеляват големите стави на крайниците съпроводено със „събиране на вода”. С напредване на болестта предните крайници се деформират напред и настрани, придобиват Х образна постановка. Дишането се затруднява. Гръбнакът се изкривява. Може да се настъпи парализа на задницата следствие счупване на прешлени. Понякога се появяват „необясними” гърчове или припадъци в продължение до 45 мин., изходът от които е фатален.

Различни генетични дефекти, предаващи се от поколение на поколение, интоксикации, прием на вредни лекарствени вещества също могат да са причина за уродства и аномалии. В тези случаи промените или имат наследствен характер или са свързани с отравяния, прием на необичайни храни, медикаменти, паша на замърсени терени и др. Не е изключено, посочените причини да предизвикват и проблеми от страна на майката още по време на бременността.

Доц. д-р Пламен Георгиев

Оставете коментар