Пълното издояване – важно при лечение на маститите

Възпалението на вимето се означава като мастит. Това е едно от най-актуалните заболявания при млекодайните селскостопански животни. Възникването му винаги е свързано с огромни финансови загуби.  Причинява се от инфекциозен агент и е свързано с трайно, понякога необратимо нарушаване на структурата и функцията на млечната жлеза. Маститът има и важен здравен аспект за хората. Като хранителен продукт млякото би трябвало да е пълноценно и безопасно при консумация.

Ежедневният контрол гарантира своевременно диагностициране на възпаленията на млечната жлеза. Маститите трябва да се лекуват незабавно след възникването им ! Ветеринарният лекар е специалистът, който най-правилно ще набележи и определи необходимото лечение. Единствено той има право да прави това !

Всякакви самоинициативи обикновено са причина за хронифициране на процеса и пресушаване на засегнатия млечен дял. От друга страна, последиците от хаотичната употреба на антибиотици в животновъдството са вредни и за хората.

Защо всяко отлагане на терапията при мастит би могло да бъде фатално !

Преди да дадем отговор на този въпрос, да обърнем внимание на анатомичната структура на млечната жлеза. Тя се състои от млекопроизвеждаща тъкан (паренхим), каналчеста система отвеждаща скъпоценната течност до млечните цистерни, които образно казано служат като склад за готовата продукция. Поддържаща и укрепваща е функцията са съединителната тъкан, еластичните връзки както и кожата. Особено е значението на папиларните (цицковият) канал и отвор, откъдето излиза млякото, представляващи същевременно и входна врата – за инфекция и за лечебните препарати разбира се ! Строежът на млечната жлеза е изключително фин, нежен, а структурата на паренхима е и микроскопична. Той се състои от алвеоли, представляващи микроскопски торбички (балончета), изградени от специални епителни клетки, които трансформират кръвта в мляко. Ето защо за да се постигне висока продуктивност е необходимо през вимето да премине много кръв.

Но да се върнем към дискутирания въпрос. Агресията на инфекциозния агент нанася поражения, като при война. Възникналото възпаление води до бързо прогресивно структурно увреждане на тъканите, пресичане, коагулиране на млякото и смърт на цели млекопроизвеждащи звена ! Това е много важна предпоставка, за бъдещо трайно намаляване на млекодобива! И така, ако не се вземат незабавни мерки, „бойните действия” много бързо достигат всички барикади и дори да се получи равновесие, то не би могло да бъде удовлетворителен компромис, а само бавно отлагане на тъканната смърт. Запушените млечни пътища, канали, алвеоли, мъртвите участъци от вимето, нарушеното кръвообращение в крайна сметка представляват един унищожителен хаос. Най-активните и вирулентни причинители, преминават предпазните бариери и се разпространяват по кръвен път, достигайки до всички части и органи. Цялото виме се уврежда необратимо.

Колкото по-късно започне терапията, толкова и пораженията на този изключително натоварен във функционално отношение орган са по-трудно овладяеми, мащабни и фатални.

Какви са основните задачи на лечебните мероприятия при мастит  ?

Най-важната цел е да се унищожи агресорът, т. е. причинителите на възпалението – микроорганизмите – различни болестотворни бактерии. За да постигне това, ветеринарният лекар използва антибиотици, съдържащи се в т. нар. маститни шприцове. Съдържанието им се прилага през цицковия канал и по възходящ път, преминавайки цистрената и млечните канали достига до голяма част от паренхима. Качеството на отделните препарати се определя не само от активността на съдържащите в тях антибиотици, а и от това, колко дълбоко те могат да проникнат и да достигнат. Като острие на атаката те трябва да унищожат и най-отдалечения „враг” ! Винаги ли това е възможно ? Отделните препарати се различават в тази си способност, показател по който се конкурират отделните фирми производители на противомаститни шприцове. Независимо от постиженията на фармацевтичната индустрия, нерядко се налага и паралелно инжектиране (мускулно, подкожно или венозно) на антибиотици. Така чрез кръвобращението те достигат до засегнатите огнища (фиг. 2). Начин за по-цялостно обхващане на млечна жлеза ! Но уви, не 100 %. Винаги остават участъци, които са недостижими за химиотерапевтиците – съсиреците, гнойните огнища, парченцата мъртви тъкани (некрози) и др. Там инфекцията се загнездва, мултиплицира и отново контраатакува ! Оказва се, че тези най-недостъпни ядра са една от основните причини за слабата ефективност на антибиотиците и лекарствените средства като цяло ! Отпадните продукти от възпалителния процес затрудняват локалните оздравителни процеси,  бариерите предотвратяващи нова инфекция остават дълго време разрушени.

Какво може да се направи за да се противодейства !

Оправдано ли е прилагането на супер скъпи препарати, които уж имат вълшебен ефект. Всъщност нерядко това не е по възможностите на фермерите.Ясно е, че единствено лекарствата и спонтанните самооздравителни процеси в организма, не могат да се справят  сами.

Какви мерки трябва да предприемат фермерите и стопаните при установяване на мастит ? Какви са техните задачи и какъв трябва да бъде приносът им за  успешния изход при сблъсък с това неблагополучие ?

Има нещо просто, евтино и ефективно, с изключително значение ! Какво трябва да се направи при едно бедствие – разчистване разбира се ! А в случая това се осъществява чрез основно издояване !!! Особено в началото, то трябва да се извършва често, през 2-3 часа.

Една от най-важните предпоставки за успешното лекуване на мастит  е пълното издояване на млечната жлеза !!! По този начин се разкрива възможност в най-голяма сила да се разгърнат процесите на самооздравяване, защото не трябва да забравяме, че лечението, независимо на кое заболяване, единствено подпомага процесите на самооздравяване.

Чрез издояването се отстраняват токсичните продукти от възпалението, механичните примеси (съсиреци, коагулуми, умрели тъкани), намалява се количеството на микробния причинител, разкриват се и се освобождаване всички пътища и подстъпи към увредените огнища. Образуваното мляко не се задържа повече, т. е. застойните процеси се елиминират. Създават се предпоставки за нормално функциониране на млечната жлеза ! Ако това не бъде извършено своевременно, незабавно след възникване на мастита, дори и най-ефективните антибиотици и препарати остават безсилни за цялостно справяне с болестта. Защото не трябва да забравяме, че крайната цел е добитото мляко отново да е чисто, без примеси и парцалчета и с нормален клетъчен състав. Всеки друг изход би могъл да се счита като провал на терапията. Процесът хронифицира, външно това се манифестира с уплътнения (буци, възли) издояване на пресечено, съдържащи коагулуми мляко и разбира се такива крави, овце или кози трябва да се бракуват или в най-добрия случай засегнатата четвъртина се пресушава.

Кои са възможните проблеми и пречки при евакуиране на съдържанието на млечната жлеза, когато тя е възпалена. При мастит съществуват значителни затруднения при издояването, продиктувани от наличието на механични пречки и болката която изпитват животните. За улеснение, би могло да се предприеме следното: 

– инжектиране на окситоцин, когато животното не е бременно;

– интрацистернално (в млечната жлеза), през цицковия канал, приложение на голямо количество специални разтвори, които разреждат гъстото съдържание и улесняват евакуирането му;

– съществуват специални препарати,  съдържащи ензими, вещества разтапящи (разграждащи) съсиреците и коагулумите.

Болното мляко трябва да се събира в затворен съд, като впоследствие се унищожава. Ако се дава за храна на други животни, това трябва да става след термична преработка ! Доенето на пода е опасно ! По този начин може да се разнесе инфекцията.

Разбира се ветеринарният лекар ще набележи всички допълнителни лечебно-профилактични и ограничителни мерки (масаж, дезинфекция, изолация), продължителност на лечението, евентуално му повторението през сухостойния период. Тук е момента да се спомене, че определени препарати и лекарствени средства съдържат вещества, стимулиращи локалната регенерация на тъканите, зарастване и възстановяване на защитните бариери.  

Уважаеми фермери, не трябва пропускате това, което сами можете да направите за животните, респективно за себе си ! Защото няма кой да го свърши вместо Вас.

Доц. д-р Пламен Георгиев

Оставете коментар