Значение на витамините и готварсаката сол за овцете през размножителния сезон

Плодовитостта при овцете се определя в голяма степен от храненето им. Известно е, че в сезона на мърлянето, който за нашата страна съвпада с лятото, разплодните животни трябва да се намират в добро телесно състояние и кондиция. Слабите или затлъстелите овце не се разгонват редовно и много трудно се заплождат. Също така, фермерите трябва да имат предвид, че липсата или недостига на някои биологично активни вещества може да окаже сериозно въздействие върху репродуктивния процес. В пълна сила това важи за витамините, които при нормални условия се намират в изобилие в летните фуражи. При определени условия обаче – горещ климат, засушаване, еднообразно и нерационално хранене, оборен режим на отглеждане, паразитози и някои други заболявания (възпаление на червата)– обезпечаването на организма с витамини може да се окаже недостатъчно. Това води до съответни отклонения в протичане на жизнените процеси в организма и в крайна сметка до ниска заплодяемост, ембрионална смъртност, свързано със сериозни финансови загуби.

Значение на Витамин Е. Означава се още като антистерилитетен витамин. При липсата му в храната на мъжките разплодници се развива дегенерация на семенния епител, а при женските се отделя непълноценна яйцеклетка, спира развитието на ембриона, след което той може да се резорбира и да настъпи аборт. Витамин Е е биологичен антиоксидант. Нуждите на животните от витамин Е се повишават значително при съдържание на развалени мазнини в храната, при недостиг на селен и сярасъдържащи аминокиселини или при наличие на вещества с антивитаминно действие, каквито има в семената на някои бобови култури – грах, фасул и др. Витамин Е се намира в листата на всички видове растения. Така че при обилна паша на зелена трева не настъпва недостиг. Най-богати на Витамин Е и редица други биологично активни вещества са покълналите семена на различни житни култури – ечемик, пшеница и др. С цел подобряване на заплодяемостта е препоръчително захранване на овцете с покълнали семена.

Значение на витамин А. Предпазва бозайниците и човека от възникване на кокоша слепота. Витамин А поддържа устойчивостта на епителния слой и затова се нарича още епителопредпазващ витамин. Чрез храната овцете получават провитамин А – каротин, от който в червата и черния дроб се синтезира витамин А. Витамин А спомага за правилното функциониране на стената на половите органи, и по този начин гарантира най-ранното развитие на оплодената яйцеклетка и ембриона. Той има и антитоксична активност. При недостиг настъпват възпалителни процеси на женските полови органи и ранна ембрионална смъртност. При това дейността на ресничестия епител, която е насочена към отстраняване на попадналите бактерии се загубва и микроорганизмите не намират никаква пречка за нахлуване през лигавицата. А-авитаминоза настъпва най-често при хранене на животните главно с концентриран фураж, лошокачествено сено, слама, т. е . когато липсват пресни и силажирани зелени фуражи. В такива случи настъпва упорито безплодие. Най-богати на провитамин А са морковите, тиквите, жълтата царевица и всички зелени фуражни култури. Витамин А се намира във връзка и с други витамини – например D. В малки дози тези два витамина допълват действието си, но в големи те са антагонисти. Заедно с витамините С и Е, витамин А участва в изграждането на костите

Значение на Витамин D. Има голяма значение за храненето на селските животни. Специално при случната кампания при овцете ролята му се свежда в следните направления. Този витамин повишава резорбцията на калция и фосфора в червата. Увеличава фиксирането на калция в костите. Следователно този витамин спомага за общото укрепване на организма (устойчивост срещу заболявания) и регулиране на минералната обмяна, което пък оказва непосредствено въздействие върху заплодяемостта. Особено нуждаещи от повишени дози витамин D са близнилите, високомлечните и по-изтощените овце. Той се синтезира в организма под въздействие на ултравиолетовите лъчи. Затова при овцете отглеждани на високопланински пасища, съдържанието на този витамин е по-голямо, отколкото отглежданите в равнината. По принцип сушеното на пряка слънчева светлина сено е богато на витамин D.

Значение на витамини от групата В и С. За разлика от мастноразтворимите витамини (А, Е, D), водоразтворимите се синтезират от микрофлората в храносмилателния канал на овцете и по този начин техните нужди обикновено се задоволяват. Така че недоимък, оказващ неблагоприятно въздействие върху заплодяемостта може да настъпи само при екстремни условия. Така например изхранване на фуражи съдържащи орлова папрат или хвощ води до авитаминоза В1. По отношение на витамин С съществуват нови данни, според които дори и преживните животни понякога може да изпитват нужда от него. Следователно не бива да се изхожда от възприетите шаблони, че овцете не се нуждаят от допълнителни количества витамини от групата В и С.

Значение на солта. За тревопасните животни готварската сол е незаменима. Растителните фуражи съдържат незначителни количества натриев хлорид. Най-бедни са растенията в планинските и полупланинските райони. Особено когато са на паша задължително на овцете трябва да се предоставят каменни блокове от сол за близане. Лишаването на животните от готварска сол води до отклонения в здравословното състояние на майчиния организъм водещо до незаплождане или до смърт на ембриона. Животните имат измъчен вид, очите им хлътват, кожата загрубява, телесната маса намалява, нарушават се процесите на храносмилане и пулсацията на сърцето. Дори може да настъпи и смърт. Нуждата от натриев хлорид се увеличава особено в случаите, когато се изхранват с фуражи богати на вода. В условията на практиката пропуски с обезпечаването със сол възниква най-често при лагерно отглеждане на овцете, при транспорт, смяна на помещенията, оставяне на каменните блокове на открито или при изхранване на некачествени концентрати които би трябвало, но на практика не съдържат натриев хлорид.

Необходимо е фермерите да се консултират със специалисти, относно пълноценността на дажбата. В случай на нужда към фуражите трябва да се добавят съответните минерални и витаминни добавки.

Оставете коментар