Тих еструс при кравата – малкият голям проблем

При отглеждане на кравите има проблеми, които на пръв поглед са дребни, но не незначителни. Те са като „малките камъчета, които могат да обърнат колата”. С пълна сила това важи и за тихия еструс. Нормално разгонването протича със специфични външно добре изявени признаци: обща нервна възбуда, полово влечение и наличие на естрални изтечения от половия орган. При тихия еструс те или липсват или са много слабо проявени. Въпреки това обаче в яйчниците се развиват фоликули, отделя се зряла и годна за оплождане яйцеклетка. Поради липса на външни сигнали, по които да се разбере че кравите са разгонени, животните не се осеменяват и остават продължително време ялови. В някои ферми проблемът е широко разпространен и е свързан със значителни икономически последствия.

Кои са причините за тихия еструс при кравите ? Непосредствена причини за това е намаленото количество на естрогените в организма и неадекватната реактивност на нервната система. Те от своя страна могат да бъдат обусловени от редица фактори. На първо място това е неподходящия режим на отглеждане – липса на движение, слънце, въздух и зелена трева. Тихият еструс се среща предимно при високопродуктивните крави. При тях се предполага, че съществува т. нар. „лактационна доминанта” в организма. При по-примитивните породи е характерен за есенно-зимния период. Другият фактор това е непълноценното хранене, липса или недостиг на въглехидрати, белтъци, витамини, сол, макро- и микроелементи. Някои автори считат че непълната проява на еструса се предава като унаследяем признак, характерен за чистопородното развъждане. Важна роля играят стресът, горещините, копитните заболявания и травмите. Продължителното отделяне на кравите от мъжките разплодници също може да допринесе за непълна изява на еструса и угасване на половите функции.

Кои са признаците на тихия еструс ? От самото му наименование е ясно, че те се изразяват преди всичко в отслабване до пълно изчезване на някои външни изяви, които са характерни за еструса. Обикновено продължителността му е значително намалена. Секретът е в минимално количество, не достига до скакателната става, а също така е по-гъст от нормалното. Понякога липсва напълно. Животните са апатични, не проявяват обичайната нервна и полова активност. Особено при вързано отглеждане, нищо не подсказва, че кравите се разгонват периодически.

Тихият еструс трябва да се отдиференцира от състояния при които кравите въобще не се разгонват. Възможно е поради грешки от организационно-технически характер да се пропуска въобще откриването на еструса. Фермерите трябва да изпълняват определени мероприятия. На първо място е необходимо в определени дневници и книги да се води строга и отчетност. За всяко животно да се знаят идентификационния номер, общи данни, както и такива отнасящи се за последното раждане, протичането му, следродилен период, прояви на еструс, осеменявания, диагностика на бременността и др. Тези данни ще са от полза при водене на цялостната лечебно-профилактична дейност във фермата.

Необходимо е да се извършва строг контрол на поведенческите реакции при животните. Задължително да се въведат общи и специални мероприятия за откриване на разгонените крави, особено в случаите когато те не се отглеждат при пасищен режим. Да се гарантира трикратното на ден траещо половин час наблюдение, да се използват цветни маркери, както и някои електронни уреди за детекция на еструса. Във фермата трябва да се използва прогестероновия тест, за който ще стане въпрос в други публикации. Желателно е да се извършат съответните корекции в режима на хранене и отглеждане. В някои случаи контактът с мъжки разплодници оказва изключително благотворно влияние. При по-заплетените и неясни случаи е целесъобразно извършване на ултразвуков контрол на яйчниците, при който най-точно ще бъдат разкрити протичащите процеси. Своевременно да се лекуват болестите на крайниците, в това число и копитните проблеми. Като профилактично средство в това отношение, високо ефективно е гуменото покритие на пода. Когато двигателната система при кравите е „в изправност”, те най-добре и пълноценно демонстрират промените в поведението си.

За лекуване на тихия еструс се използват хормонални средства. Те обаче трябва да се прилагат едва след като са направени съответните корекции в режима на отглеждане, хранене и мониторинг на стадото. Приложени самостоятелно може да се окажат ефективни при едно животно, на когато проблема е стаден, единствено хормоните не могат да решат съществуващите проблеми.

Оставете коментар