С новия продукт на фирмата Kraiburg – Wingflex сте с крилете на успеха

2 квадратни метра чиста продуктивност

Осигуряването на продължително лежане на високопродуктивните крави е от съществено значение за получаване на повече мляко. Една от причините за това е по-доброто кръвоснабдяване на вимето (30%). Освен това по време на лежане животните преживят спокойно (до 70% от времето), което подобрява храносмилането и усвояването на фуражите. Продължителното лежане означава също така и минимално натоварване (механично, химично) на копитата и минимален риск от възникване на инфекция.

Осигуряване на достатъчна почивката е едно от най-важните мероприятия насърчаващо добрия здравен статус на копитата.

Нарушеният денонощен ритъм, съпроводен с твърде дълго или кратко и недостатъчно лежане, води до възникване на следния порочен кръг „

  • Куцота „
  • Недостатъчен прием на фуражи “  
  • Нарушена обмяна на веществата „
  • Задълбочаване на проблемите в крайниците и копитата

За всички фермери и стопани трябва да е ясно, че когато се касае за отглеждане на високопродуктивни крави всяка пропусната минута лежане представлява директна загуба

При изправяне и лягане, кравата никога не трябва да бъде възпрепятствана в своите естествени движения. Освен това невъзпрепятстваната смяна на положението на гарантира избягване на  претоварването на определени телесни участъци, които обикновено се увреждат. За тази цел освен всичко друго са необходими гъвкави горни и предни ограничители на леглото. Ако животното не е в състояние да заеме желаната от него позиция на лежане, то е принудено да понася продължително време друга, която не е предпочитана. Това създава не само дискомфорт, но също така скъсява общата продължителността на почивката.

Видовоспецифична особеност на говедото е, че предпочита винаги да лежи върху меки повърхности, които при натиск търпят деформация от поне 20 милиметра.

От особена важност за всяко едно покритие е дори след многогодишна експлоатация, то да е със същата мекота както в началото. Фирмата „Крайбург” гарантира това. И обратно, прогресивното втвърдяване и остаряване на некачествените подложки (една неподходяща алтернатива !) с течение на годините бързо може да остане незабелязано дори фермерите. Евтините и модерни гумени покрития, направени от стари автомобилни гуми, имат редица предимства.

Ставните възпаления и повърхностните увреждания (декубитуси)  предизвикани от лежане върху твърди повърхности, се съпровождат от опадане на космите и загрубяване на кожата. Те настъпват най-често в областта на скакателните стави. При лежане, кожата от долната страна на тялото е натоварена от значителния натиск.

Подкожната мазнина и особено мускулната тъкан компенсират временния натиск, като предотвратяват ограниченията в кръвооросяването на подложения на натиск участък.

Ако натиска е твърде голям или продължителен, настъпват увреждания на космените луковици и на самата кожата. Промените са най-често на места, където кожата е в непосредствен контакт (намира се в непосредствено съседство) с костите, например в областта на скакателната става. Навсякъде, където натиска е разпределен равномерно върху относително по-голяма площ, кожата и подлежащите тъкани се кръвоснабдяват по-добре (вж. схемите).

Схема 1 и 2 Сравняване на високостепенното концентрирано натоварване върху малка площ на скакателната става при лежане върху твърд под, със редуцирания и разлят натиск върху мека повърхност

Освен това меките повърхности придават много по-добра стабилност и допринасят за това, изправянето и придвижването на животните да е лишено от стрес и болка (при увреждания).

Всичко това е предпоставка за един естествен ритъм на лежане и живот.

Когато се увеличи броя и честотата на копитните заболявания, успоредно с многото други фактори, трябва да се провери и комфорта на лежане.

В стремежа си да осигури необходимия комфорт и удобство за кравите, фирма „Крайбург” създаде нов тип гумено покритие предназначено за леглата, при свободно боксово отглеждане, с емблематичното име „Гъвкаво крило” .

Новият крилат профил, съставна част на гуменото покритие, осигурява голяма мекота – идеално нагаждане към телесната повърхност на кравата. Формата е стабилна и гарантира дълготрайна мекота. Горната част е еластична, което я прави особено приятна на допир, не дразни кожата и не наранява. Интегрирания наклон в задната част на постелката спомага за по-бързото й подсушаване. Скосеният заден ръб щади ставите на животните. Рискът от спъване е избегнат.

Специалните криловидни ламели много добре пасват на телесните форми при лежане, а при изправяне благодарение на интегрираните подпорни възелчета, много успешно пружинират върху ставите, осигуряващо допълнителен комфорт.

Самите настилки се доставят с универсален свързваш профил и специални монтажни болтове едно професионално допълнение към система.

Оставете коментар