KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 53, ПРОЕКТИРАНЕ НА НАСТИЛКИ ЗА ПЪТЕКИ