Животните също страдат от високите температури

Високите температури и сушата оказват негативни последствия не само върху хората, но и върху растенията и животните. Роля за прегряването играят и някои допълнителни фактори като индивидуална реактивност и възрастта. Младите животни са по-неустойчиви заради несъвършената терморегулация. Болнавите и кахектичните също понасят по-тежко жегите.

Под въздействие на горещините организмът противодейства с определени компенсаторни механизми, които външно се проявяват с различни признаци. Те са в зависимост от степента на прегряване и специфичните видовите особености.

Обикновено се установява учестено дишане, понякога над 80 пъти в минута. Често то е по-шумно, а понякога стенещо. Животните търсят водните източници, въздушните течения и сянката. Вътрешната телесна температура се повишава, което се означава като прегряване. Когато то е по-високостепенно дишането е с отворена уста и изплезен език. Приемът на фуражи спада с 10 до 25%, а ако горещините продължат повече от няколко дни, млеконадоят също рязко намалява. Ако се отглеждат в задушни и пренаселени помещения, прасетата за угояване наддават по-малко, а свинете майки нямат достатъчно мляко.

Птиците са също доста чувствителен вид. При висока температура те дишат с широко отворена човка, стоят с леко разперени крила, ограничават подвижността, могат да намалеят яйцеснасянето, а при подрастващите и прираста.

 От особена важност за практиката е драстичното влошаване на репродуктивните показатели при всички видове животни. Кравите и свинете не се разгонват или не се заплождат продължително време. Често настъпват аборти, особено ранни, които не се манифестират с външни признаци. При мъжките животни високите температури оказват вредно въздействие и върху сперматогенезата, което допълнително обуславя по-ниската заплодяемост. Интерес представлява и факта, че уврежданията настъпват много бързо, а възстановяването им след това отнема месеци. Всъщност проблемите в тази връзка понякога се установяват по-късно. При нерезите например след около 4 месеца, когато прасилото е неочаквано малко, а понякога новородените са с намалена жизненост (следствие влошените качества на спермата). Зайкините също не могат да се заплодят. Не трябва да се забравя, че през летните месеци е случната кампания, т. е. това времето когато се осеменяват овцете. Екстремните климатични особености тази година неизбежно ще оставят неблагоприятни последствия и върху плодовитостта при овцете.

За подрастващите, скорозрелите и угоените свине жегите могат да се окажат фатални, тъй като сърцето им е чувствително на натоварвания. При определени условия при този вид животни настъпва внезапната сърдечна смърт. Тя се благоприятствува от недостиг на витамин Е, В комплекс и селен, внезапната двигателна активност при обездвижен режим на отглеждане, уплаха, стрес, но също екстремно високите температури. Обикновено при най-едрите, бързо подрастващите и угоените се наблюдава следната картина. При изправяне, фиксиране или други манипулации, дори и без видима причина, животните изквичават внезапно, падат и започват бързо да посиняват. От устата им излиза пяна и те могат да умрат в продължение на няколко минути. Преди е господствало схващането, че свинете са много мръсни животни. Вероятно поради факта, че любимото им занимание е да се ровят, търкалят и лежат в локвите и калта. По този начин обаче, те намират така търсената прохлада през жарките летни дни и вероятно за тях това е спасителния изход.

Практика е еднокопитните да се завързват със синджир и така да се оставят целодневно на пасището. В тези случаи при необходимост те не могат да се скрият от палещите слънчеви лъчи. Най-застрашени от прегряване са черните или тъмните коне и магарета. Тези със светъл цвят са изложени на опасност от изгаряне под въздействие на ултравиолетовите лъчи. Тъй като при най-високите температури различните вредни насекоми – конски мухи и други са много агресивни и безпокоят животните, това допълнително стресира и натоварва организма на животните.

Когато компенсаторните механизми се окажат недостатъчни, температурата на тялото започва да се повишава неконтролируемо. Проявяват се и някои признаци сигнализиращи за сериозно увреждане на физиологичните процеси в организма. Отначало животните се възбуждат рязко, но въпреки това намаляват апетита си и отказват храната. След това изпадат в тежка депресия понякога последвана дори от гърчове и конвулсии. Дишането става аритмично, повърхностно, което от своя страна задълбочава разстройството във функцията на централната нервна система. В организма настъпва кислороден глад следствие засилване на окислителните процеси и разстроеното дишане. Поради загубата на голямо количество вода с потта, слюнката и другите телесни течности, кръвта се сгъстява и се появяват пречки за нейната нормална циркулация. При конете например това се манифестира със следните признаци – прекалено изпотяване, залитаща походка, нестабилност, жълтеникави и сухи лигавици – на устата и очите. Понякога може да настъпи и слънчев удар, следствие прегряването на главата в това число и на мозъка. Развива се хиперемия, увеличаване на вътречерепното налягане и изчерпване на всички компенсаторни механизми.

 Какво трябва да се извърши, за да се избегнат или намалят до минимум последствията от вредното влияние на високите температури ?

Най-важно е да се осигурят нужните количества чиста питейна вода на воля. Не съществуват определени норми, тъй като в жегите потребностите се увеличават в пъти. Пашата да е в близост до водоизточници и чешми. Ако на пасището няма дървета или сенчести терени най-добре е животните да се прибират денем в оборите или на защитени места.  В случай на прегряване животните трябва да се облеят с хладка (не студена) вода и да се приберат незабавно на сянка. Това налага изграждане на навеси и подходящи сенници във фермите. Тези съоръжения са много полезни, тъй като са нужни и вършат работа също така и когато има валежи. Ако след половин-един час състоянието на пострадалите животни не се стабилизира, незабавно трябва да се потърси ветеринарномедицинска помощ. Някои специалисти препоръчват трикратното обливане на застрашените животни с хладка вода през горещите дни. Установено е, че тази мярка намалява наполовина всички негативни последствия от високите температури. Там където е възможно, пашата трябва да се извършва през нощта. В помещенията трябва да се осигурят въздушни течения. В някои райони на нашата страна практикуват лагерното отглеждане в планината на определени категории животни, най-често юници, телета за угояване и овце. Транспортът на животните в горещите дневни часове трябва да се избягва. Ако той е наложителен, е необходимо да се осигури добро проветрение и достатъчно площ в превозните средства. Отглеждането  на телета в индивидуални клетки на открито през жарките летни дни е опасно, тъй като предизвиква прегряване на неукрепналия още организъм. Високите температури са по-опасни, отколкото ниските през зимата. При яздитните коне да се избягват физическите натоварвания през горещите часове на денонощието. В тези случаи животните се изтощават прекомерно и същевременно не се постигат желаните резултати. Да се има предвид, че при висока температура фуражите и хранителните остатъци се развалят много бързо. Това налага старателно почистване на коритата, хранилките и залагане на по-малко количество храни. Особено внимателно трябва да се подхожда когато свинете се изхранват с кухненски отпадъци!

            Тъй като растителността е изсъхнала и непълноценна е наложително добавяне на витаминозни и сочни фуражи, както и предоставяне на блокове каменна сол за близане. Препоръчително е изхранването с покълнало жито и ечемик, които са богати на витамин Е и други биологично-активни вещества, оказващи благоприятно въздействие върху репродуктивните органи и функции.

Оставете коментар