Хранене и отглеждане на бременните овце през есента

Като период от време, бременността при овцете обхваща есента и началото на зимата. Благоприятните условия на отглеждане и хранене през летния сезон, водят до увеличаване устойчивостта на организма срещу заболявания. През този период животните са най-здрави. Въпреки това някои грешки и пропуски при отглеждането на овцете могат да са с фатални последствия.

Първото и абсолютно задължително мероприятие, което трябва да извършат овцевъдите през есента е обезпаразитяването. Най-добре е това да стане още през септември. Всеизвестно е, че паразитите увреждат черния дроб, предстомашията, червата, белите дробове и други жизнено важни органи. Напълно излишно е да се коментира ползата от борбата срещу тях. Важно е да се обхванат всички животни от региона, за да бъде и ефекта по-пълен. Усилията на този етап са насочени главно към ликвидирането на вътрешните паразити – метил, глисти и тении. Третирането се извършва минимум с два препарата. Най-добре е обезпаразитяването да се прави от ветеринарен лекар. Ако през летния период не са направени задължителните лечебно-профилактични къпания против краста, нека се използват последните топли дни за тази цел. Ако есента и бременността са напреднали и съществува риск от простудяване и аборти, се прилагат инжективни препарати за борба със заболяването, подходящи именно за този период. В никакъв случай не трябва да се допуска избухване на краста през зимата и пролетта !

Абсолютно задължително през есента е всички овце да се ваксинират против т. нар. анаеробни инфекции (ентеротоксемии), заболявания разгледани подробно в други публикации. Те са най-честите причини за внезапната смърт при агнетата и добре охранените овце и шилета, и често са съпроводени от диария.

Като се има предвид, че овцете са типично пасищни животни, то храненето при тях е пряко свързано и с условията на отглеждане.

През първите 15 седмици от бременността нуждите от хранителни вещества не се различава съществено от тези за поддържане на живота. По принцип пашата е достатъчна. Това обаче не е универсално правило. Засушаванетоби могло да е причина за крайно недостатъчна паша в определени региони на страната. В тези случаи се налага допълнително подхранване с 2-3 кг. ливадно или люцерново сено. Това важи в най-голяма степен за овцете от високопродуктивните породи. Включването в дажбата на 1-2 килограма кореноплоди (цвекло, картофи) е с голямо диетично значение. Освен това, особено през първата половина на бременността може да се добавят и груби фуражи, като царевичак и листников фураж. През последните 4-6 седмици потребностите на овцете нарастват с около 80-100%. През този период теглото им се увеличава с 12 до 18 кг. в зависимост от броя на агнетата. Количеството на ежедневната дажба сено трябва да се увеличи и в никакъв случай тя не бива да се замества от слама или други малоценни груби фуражи. Задължително се добавя и концентриран фураж – 200-300 гр. дневно.

Независимо от благоприятното влияние на обилното хранене върху развитието на плода и бъдещата млечност, не трябва да се допуска затлъстяване на овцете. То е особено вредно, когато е съчетано с ограничено движение. Затрудненията при раждането в тези случаи са неизбежни.

За втората половина на есента са характерни сланите. Приемането на замръзнали и плесенясали фуражи, както и леденостудена вода, много често освен храносмилателни разстройства, предизвикват и аборти.

Когато есенните дъждове са съпроводени с по-мек климат, редица растения (детелина, зеле, люцерна, ечемик, овес, пшеница, силажна царевица) избуяват силно. Приемат се с голяма охота от животните. Те съдържат растителни естрогени, и в по-голямо количества предизвикват масови аборти. Ето защо пашата на прясно избуели треви трябва да се ограничи, като се компенсира с добавянето на повече сухи фуражи.

В някои райони на страната, обикновено планински и полупланински, съдържанието на йод в почвите и водите е много ниско. Това е заплаха както за здравето на хората, така и на животните. Ако бременните овце се хранят с фуражи съдържащи недостатъчни количество йод, процента на мъртвородените, на тези с намалена жизненост, с недостатъчна космена покривка или с гуша се увеличава драстично.

При недостиг на мед, селен, кобалт, витамините А, Е, Д, новородените агнетаса с различни аномалии и уродства,   с проблеми в движението и парализи. В практиката е много трудно да се установи първопричината за дадено отклонение. Ако през някоя от предходните години е имало аномалии, овцевъдите трябва да се обърнат за съвет към ветеринарен лекар. Обикновено към концентрирания фураж трябва да се добавят определени минерално-витаминни добавки, които могат да се намерят във ветеринарните аптеки. Изключително благоприятно въздействие, както за организма на майката, така и на плода, има двукратното, през 10 дни, профилактично инжектиране на овцете с Вит. АД3Е, с по 5 милилитра подкожно, (през последния месец на бременността). При липса на каменна сол и блокове за близане, ежедневно към концентрирания фураж се добавя между 10 и 20 гр. готварска йодирана сол.

На специален режим на хранене и гледане трябва да бъдат подложени най-продуктивните овце. Те са застрашени от кетоза и остеомалация. Особено в края на бременността трябва да се наблюдават много внимателно. И най-малките отклонения в здравето (походка, апетит) може да са начало на животозастрашаващо заболяване. Обикновено към дажбата на такива животни задължително се  добавя захарно цвекло, меласа и тикви.

При бременните овце задължително се контролира млечната жлеза. Възможно е да бъдат открити мастити и по време на сухостойния период. Най-често това е свързано с неправилно пресушаване, травми или на хронични възпалителни процеси. При застрашени животни, след последното издояване, в засегнатата половина на вимето се поставя специален препарат, съдържащ антибиотици, който е предназначен за сухостойния период. Трябва да се следи за развитието на млечната жлеза, което протича успоредно с напредването на бременността. Ако липсва такова, това означава че овцата е ялова или след заплождането е настъпила ембрионална смъртност. 

Изтеченията от външния полов орган по време на бременността, особено ако са кървави, обикновено са показателни за някакъв патологичен процес. Най-често в случая се касае за аборт.

Не е желателно бременните овце да се отглеждат заедно с кочовете, особено ако те са подрастващи шилета. Последните са много активни и могат да травмират женските. Особено при състояния на лъжлива разгоненост.

Появата на масови аборти е свързано или с груби грешки при отглеждането или със заразно заболяване. В последните случаи се налага третиране на овцете с антибиотици продължение на няколко дни. Точната диагноза се поставя при изследване на проби взети от ветеринарния лекар в съответните институти и лаборатории.

Яловите животни трябва да се изключат от стадото. Те може да са носители на някоя инфекциозна болест, която да предизвика аборти при бременните. През последните дни на бременноста, преди оагването е най-добре ако животните не се изкарват на паша. Тези които са с по-голям корем и има съмнение, че ще близнят, трябва да се хранят с по-малка по обем, но по-калорична дажба. Особено внимание налага момента, когато овцете спускат коластрата. Отчитането му може да се окаже важен показател за диагностициране на определени състояния при затруднено раждане от ветеринарния лекар.

Нещо друго, много важно – за да бъде отглеждането на овцете през есенния период целесъобразно и съответствуващо на физиологичното състояние във всеки един момент, то задължително бременността трябва да се установява своевременно Най-лесно и точно, това се осъществява чрез извършване на ултразвуково изследване, още на 21-30-я ден след заплождането. Освен всичко друго, чрез този метод, с голяма надеждност може да се установи и двуплодна или триплодна бременност т. е. да се предвиди близненето, а яловите овце свовременно ще се отстраняват от стадото.

Оставете коментар