ОСНОВНИ ГРИЖИ ЗА КРАВИТЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА

През есента се извършва окончателната подготвка за най-неблагоприятните годишни сезони – зимата и ранната пролет. Основните задачи пред всички фермери е да осигурят необходимите запаси с фуражи, да анализират пропуските в технологията на отглеждане и с помощта на ветеринарния лекар да регистрират здравния статус на кравите.

Най-напаред трябва да се извърши една реална преценка на количеството и качеството на складиранате фуражи: сено, люцерна, силажи, концентрати, добавки, шротове и др. Желателно е да се направи точен анализ на хранителния режим и пълноценността на дневната дажба. Ако през останалите сезони, пашата и зелените фуражи компенсират съществуващ недостиг, то през зимата това е невъзможно. При недохранване дневната дажба трябва да се коригира незабавно.

За стопанствата които не са успели да се запасят с необходимото количество фуражи, е желателно да не пропускат последния шанс, като попълнят липсите с царевичак, листников фураж, тикви, моркови, цвекло. Макар и малоценни, някои от тези фуражи биха могли да се окажат спасителни в тежките зимни дни, особенно за ферми с финансови пролеми.

Всички фермери и стопани трябва да извършат контрол на общото здравословно състояние на животните. Необходимо е да се обърне внимание на телосложението, охранеността и продуктивноста. Слабите и болнави животни (продължителни диарии, кашлица, куцане) представляват най-рисковата група от стадото. Обикновенно с настъпването на зимата и трайното застудяване състоянието на тези крави се влошава допълнително и отглеждането им става нецелесъобразно.

Да се има предвид, че през есента, следствие падналите валежи, на много места избуява млада трева, която успоредно със своите ценни качества би могла да е опасна. Така например люцерната, някои видове детелина, летораслите и върховете на някои храсти, съдържат фитоестрогени, вещества които биха могли да предизвикат аборти. Същата опасност грози бременните крави, ако те се изхранват с голямо количество силаж получен от царевица във млечно-восъчно зрелост. Зелето над 20 кг дневно също може да доведе до тежки кръвоиливи, храносмилателни и други разтройства.

В много райони на страната още през октомври падат първите слани. Особенно опасно е, ако в тези дни животните се изкарват рано на паша. Приемане на заледени храни, обикновенно води до колики, храносмилателни разтройства дори аборт.

Есента е сезон, в който най-често настъпва запушване на хранопровода при преживните. Както е известно този вид животни не дъвчат старателно храната си, а лакомо поемат и гълтат наведнъж големи хапки. Често в отделни порции попадат парчета от слънчогледови пити, картофи, ябълки, моркови, круши, кочани и др., които могат да причинят запушване на хранопровода, едно опасно състояние, налагащо незабвна ветеринарномедицинска намеса. Желателно е тези фуражи да се нарязват наситно, преди да бъдат предоставяни на животните.

Променливите температури, мъглите, повишената влажност са предпоставки за поява на простудните заболявания. Постепенно започват да зачестяват случаите на бронохопнеумонии и различни други вирусни инфекции, които засягат основно подрастващите и най-продуктивните животни. Болните крави спират да се хранят, космената им покривка настръхва, изгърбват се, ушите им изстиват, а носното огледало изсъхва. Понякога кашлят и имат носни изтечения. Животните трябва да се приберат незабавно в подсушено, чисто и проветриво помещение. В тези случаи с много добър ефек е разтриването със силна ракия или спирт и покриване на тялото с черга през нощта.

Есента е сезон когато задължително трябва да се извърши обезпаразитяване на животните. Най-честата причина за влошеното здравословно състояние и за намалената продуктивност при пасищно отглежданите крави са паразитозите – глисти, тении, метил, кърлежи и много други. Особенно тежко се засягат младите и възрастните животни. Обезпаразитяването трябва да се извърши от ветеринарен лекар. Той най-добре ще прецени лекарствените средства и терапевтичната схема. По принцип, за постигането на максимален ефект е небходимо приложението поне на два различни препарата. Строго да се спазват карентните срокове за отделните лекарства. Първите забележими ефекти от третирането настъпват най-рано след около 2 до 3 седмици. За да бъдат предпазени не само животните, но и хората, задължително на всеки три месеца трябва да се обезпаразитяват също кучетата и котките в района на стопанството.

Необходимо е да се извърши и контрол на репродуктивния статус на стадото. За да носят приходи, кравите трябва да раждат ежегодно. Известно е, че до 80-я ден след отелването животните трябва да бъдат заплодени. Това налага анализ на състоянието на всяка крава. Необходимо е да се установят бременните. В тази връзка особенно актуална е ранната диагностика (още на 30-35-я ден) на бременността с ултразвуков апарат. Причините за незаплождане са от най-различно естество: маточни възпаления, половоциклични смущения, недоимъчни състояния, грешки в технологията на изкуствено осеменяване и др. Във всички случаи е уместна консултацията със специалист акушер-гинеколог.

Особенно актуални заболявания при млекодайните селскостопански животни са възпалителните процеси на млечната жлеза, означени като мастит.  Възникването им винаги е свързано с огромни финансови загуби. Тези заболявания имат и важен здравен аспект за хората. Лекуването на засегнатите крави, както и профилактиката не трябва да се оставя за зимата.

Болестите на копитата са другият бич, който засяга най-вече промишлено отглежданите животни. Причините са от най-различно естество: неправилното им израстване при несвоевременно подрязване, инфекциозни агенти, грешки в технологията, породни и индивидулани особености.

Ветеринарният лекар би могъл да извърши и ваксинации, които имат профилактичен ефект най-вече срещу инфекциозните болестите при новородените и подрастващите животни. Във фермите, в които е разпространена трихофитията (гъбично заболяване на кожата) засегнатите индивиди трябва да бъдат изолирани, ваксинирани и третирани по определена схема.

Животните, чието състояние е безнадеждно и въпреки предприетите мерки те остават слаби и нископродуктивни, би трябвало да се бракуват. Задължително е, при клането им да присъствува ветеринарен лекар, който освен необходимите санитрани мерки, най-точно ще установи причината, поради която животните боледуват.

Оставете коментар