ПОДЪТ В РОДИЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ – СИГУРЕН, КОМФОРТЕН И ЧИСТО ПОДДЪРЖАН

Раждащите животни са особена технологична и биологична категория. При тях настъпва коренна промяна не само в репродуктивния им статус, но в цялостен физиологичен и производствен аспект. Но не само тава ! От родилното отделение водят своето начало редица проблеми в една ферма ! За какво става въпрос ?

Родилното отделение би могло да бъде опасен източник и да генерира инфекция !

Нормално при отелване и първите дни след това кравите отделят огромно количество околоплодни течности, тъканни и плодни части (плацента, пъпна връв), кръв, а при някои болестни процеси и възпалителни секрети ! Често през следродилния период се налага извършване на ветеринарномедицински манипулации от различен характер – отделяне на плацента, контрол на здравословното състояние, приложение на лекарствени средства в матката и др. Във всички тези случаи „отпадъчния” биологичен материал представлява потенциален източник на инфекция. На пода, в обора и околната среда той е подходяща среда за развитие и намножаване на опасни микроорганизми ! Допълнително се замърсяват дрехи, обувки, пособия, инструменти и т. н.

И ако в дойната група естествените механизми за защита на организма от патогенни агенти са доста надеждни, то при преснотелките съществува податливост, обусловена от специфичното физиологично състояние (стрес, свръхнатоварване), открит и травмиран родилен път, начало на лактация. Възможно е точно тогава да се изострят различни скрито протичащи възпалителни процеси във вимето или да възникнат такива ! От своя страна, маститното мляко е опасен източник на болестворни микроорганизми !

По време на бременността плода се намира в една термонеутрална изолирана обстановка. Гарантиран е непрекъснатия приток на кислород и хранителни вещества от майката. Попадайки в околната среда, новороденото е вече в нова, изискваща непрекъснато приспособяване среда !  Добре известна е уязвимостта на младия организъм към различни инфекциозни причинители. Тя е подсилена от още една допълнителна входна врата – пъпа !

При най-нови изследвания е доказано, че имено в родилното отделение се селектират особено опасни щамове микроорганизми, които впоследствие се разпространяват и нанасят най-съществените щети в цялата ферма.

Ето защо в родилното отделение трябва да се извършва ефективна дезинфекция.  Важно условие за това е подът да е гладък, с лек наклон, да няма пукнатини, каналчета, отвори и други „убежища” за нечистотиите и инфекцията !

Бетонът, като покритие отговоря на това условие ! Добър за чистотата, но достатъчно добър ли е за животните ?

В периода около раждането и след това кравата е една нестабилна система не само в преносния, но и в буквалния смисъл !

Точно тогава е необходимо тя да усеща максимална сигурност при съприкосновение с пода ! Не само при придвижване, но и при самото изправяне тя трябва да е много стабилна ! Защо ?

Родилният и следродилният период са свързани с генерално и радикално преустройство във функциите на редица органи и системи в организма ! Стартът на лактацията съвпада с максималното мобилизиране и натоварване на черния дроб, храносмилателната и опорно-двигателната система ! Точно през този период най-често намират своя клиничен израз различни  метаболитни разтройства като хипокалцемична родилна кома, кетозата, чернодробна кома и др. Трудните раждания са свързани с травми на родилния път. Всички тези заболявания се манифестират с нестабилност, слабост, силна болезненост, а в по-тежките случаи със залежаване и дори с невъзможност за изправяне ! 

Особено критичен е момента след проведена терапия. Ветеринарният лекар „влива” венозни системи съдържащи скъпи лекарствени коктейли ! И когато всички очакват положителния ефект при първия опит за изправяне на кравата, едно случайно подхлъзване, една несигурност могат да се окажат с фатални последствия. Гладкият и болезнено твърд под се оказва непреодолимо препяствие ! Кравите се стресират допълнително и упорито отказват да положат усилия за изправяне в продължение на дни ! Това би могло да бъде дори причина за тяхното бракуване ! Непредвидима загуба, която не се нуждае от коментар !

В родилното отделение, животните трябва да чувстват най-голям комфорт, а не болезнен дискомфорт ! Съществен принос за това би могъл да бъде мекия, еластичен под, който в най-голяма степен имитира естествените условия на ливадата ! Гарнатиращ същевременно сигурно и ефективно почистване ! Условие, което биха могли да предложат единствено гумените подови покрития !

Оставете коментар