Един случай от практиката – Декубитуси – механизъм на възникването им