Не Ротари клуб, а „Кура Ротари” (Not Rotary club but “Kura Rotary”)

Известно е, че модерните кравеферми са оборудвани с доилни зали. Този начин да добив на мляко гарантира по-високо качество на суровината, интензификация, по-голяма производителност на труда, по-добър контрол на здравословното състояние на животните и в крайна сметка повишаване на рентабилността.

За да се увеличи не само количеството на млякото, но и способността на кравите да могат да бъдат издоявани е важно да се спазват редица технологични условия, базирани на биологичните особености на животните. Важна предпоставка за добив на повече и по-качествено мляко е по време на доенето кравите да се чувстват комфортно. Болката, стреса, напрежението, безпокойството са фактори, възпрепятствуващи протичането на физиологичните процеси при отдаване на млякото. Последствията от това са в следните няколко направления:

1. Намаляване количеството на млякото.

2. Задържане на млякото –  непълно издояване.

3. Увеличаване на клетъчния състав – свързано с по-ниска изкупна цена, намаляване на технологичните качества и от там разбира се:

Повишаване на риска от възникване на мастити !

Стигне ли се до масово разпространение на това актуално заболяване – винаги нещата във фермата тръгват рязко надолу !

В зависимост от архитектурата, начина на оборудване и експлоатацията  им, доилните зали са от различен тип – „ Рибена кост” „Паралел” „Тандем” „ Карусел” др. Във всички случаи животните се обслужват поточно.

Особена система представлява „Карусел”. При нея животните са разположени в кръг – във всеки един момент едни постъпват, а други излизат. При „Карусел” в най-голяма степен се гарантира непрекъснатостта на производствения процес. Операторите на доилните апарати са разположени в центъра, на по-ниско равнище. Времето за което своебразната кръгла платформа прави един оборот, съответствува на времето за пълно обслужване на едно животно (подготовка и издояване). Подредбата на самите крави може да бъде една след друга (тандемно), странично (косо) или перпендикулярно (радиално). Важен показател е големината на конструкцията. Тя е в пряка зависимост от диаметъра на получената окръжност и подредбата на животните. Така при радиалното им разположение, местата са най-многобройни. Обикновено доилната инсталация тип Карусел се зарежда с 6 до 60 броя крави.

До скоро не се е мислило за качествените характеристики на платформата върху която стъпват животните. Основното изискване, което се спазва е тя да е здрава и по възможност олекотена. Да се върнем обаче на засегнатия в началото на статията въпрос ! Как може да се създаде допълнителен комфорт на кравите по време на доене ? Отговорът е – чрез монтиране на гумени подови покрития.

Гуменият под ще гарантира следните няколко неща:

  • удобство и мекота;
  • сигурност, дори тогава, когато той е мокър или когато животните не стъпват стабилно (при хиполкацемия и посттетанични състояния например);
  • максимално щадене, когато по една или друга причина копитата или крайниците са увредени (язва, ламинит, неправилно подрязване, рани, бурзити, тендинити, артрити и др.). Във всеки един от изброените случаи болката при движение и стъпване върху твърд бетонен под или стоманена основа са неизбежни. При покритие от гума в много голяма степен тя ще бъде елиминирана.

Специален продукт на фирмата “KRAIBURG” предназначен за монтиране на платформи за доилни зали носи предизвикателното наименование „Кура Ротари” (“Kura Rotary”).

Представлява гумено покритие, което би могло да се монтира с успех и на съществуващи вече инсталации и то поетапно, по време на паузата между две доенета.

В момента в много страни на Азия и Африка се извършва интензивно строителство на кравеферми. И докато „Стара Европа” се тресе от какви ли не кризи, незабелязано никнат нови и нови предприятия и то на места, където производството на краве мляко и продукти е нетрадиционно ! Пример в това отношение е Саудитска Арабия. Там в пустинята, камилите биват измествани от млечни крави !
Схема на доилна зала тип «Карусел» – устройство и принцип на оразмеряване.

Изграждане на доилната зала е тип „Карусел” с 60 места, продукт на фирма „WESTFALIA”. Бъдещата кравеферма се намира в Турция, Централен Анадол.

Гумените покрития “Kura Rotary” са на фирмата “KRAIBURG”. В Южната ни съседка те се приемат като една задължителна екстра. За да не се опорочи идеята и систематата като цяло, е необходимо много прецизно оразмеряване и монтиране на отделните гумени листове. Ефективността и качеството на работа зависят от изпълнението на всеки предходен етап – така например неравният бетонен под дава отражение и на прилепването, стабилността и правилния наклон на надлежащата гума.

Бъдещият вход и изход на доилната зала тип «Карусел» – още в процес на изграждане

Оставете коментар