ГУМЕНИТЕ ПОСТЕЛКИ ЗА СВИНЕ – УСТОЙЧИВО НАСТЪПВАЩИ

През последните години едно от нововъведенията в свиневъдството са гумените подови постелки. Приложението им бавно, но сигурно се разширява. Същевременно ефекта от употребата им все още е в процес на проучване, дискусии, противоречиви становища.

Основен аргумент в полза на гумените покрития е безспорния факт, че във всички случаи те са предпочитани от свинете пред твърдия циментов, чугунен или пластмасов под. И това не се отнася единствено за леглата, но така също и за пътеките за придвижване въобще навсякъде, където се намират животните. Желаният и прокламиран ефект е обезпечаване на благополучие и комфорт за животните. Това се налага от актуалните законови изисквания и доминиращото обществено мнение и нагласи. Не бива обаче да се забравят също така и здравния аспект на по-добрите условия на живот, което неминуемо води до по-висока продуктивност и ефективност.

Снимка 1 (KRAIBURG) Най-често новите покрития се налагат върху стар скаров под, което е и причината те да бъдат с отвори

Дали обаче това съвпада с интересите на фермерите. Икономическата целесъобразност налага да се получават най-големи приходи за единица вложени труд и капитал, като се избягват възможните конфликти с закон и общество. Когато животните  са в най–добро здравословно състояние и са подложени на по-малко стрес, те дават най-голям прираст. Добре известно е, че получаването на желаните постижения не би могло да се постигне с минимални инвестиции и капиталовложения. Следователно трябва да се търси и намира оптималния баланс. Възниква въпросът могат ли гумените подови постелки за свине да се впишат в този изискуем от обстоятелствата баланс гарантиращ конкурентноспособно и ефективно производство в унисон с законовата уредба и обществени очаквания ?

В Германия непрекъснато се публикуват не само резултати от специализирани научни изследвания, но и съобщения и различни сигнали от практиката свръзани с използването на гумените подови постелки при свинете. С част от тях Ви запознаваме, като се базираме на материали публикувани в немския печат.

Приложението на гумените постелки при свинете е изпитано в по-голяма степен при две технологични групи:

  • при разплодни свине по време на сервиз периода (от отбиването до заплождането);
  • при бременните животни.

Dr. Christina Jais – изучава влиянието на гумените подови покрития при групово отглеждане на бременни свине. Тя споделя своите впечатления поместени в списание Bayerische Landwirtschaftliche Wochenblatt 29/18.07.2014 В практиката приложение намират следните три системи:

  1. Гумени постелки само в леглата. Обикновено в тези случаи се използват плътните варианти.
  2. Гумени постелки снабдени с отвори (шлицове), които освен в леглата се монтират и върху пътеките за придвижване. Най-често новите покрития се налагат върху стар скаров под, което е и причината те да бъдат с отвори (снимка 1).
  • От скоро на пазара се намират тотални гумени покрития с и без интегриран наклон.

Основното изискване пред гумените постелки е те да са еластични, но същевремнно да са устойчиви на гризане и риене от страна на свинете.

Първоначално през 2006-2007 се започва постелки за крави. Но те не са защитени и представляват своебразен терен и идеална възможност свинете да упражняват своите естествени потребности да рият, гризат и разкъсват. Така че въобще не е могло да се говори за някаква трайност на този вид изделия. Новите генерации покрития за свине са многослойни и страничния им ръб в рамките на 5 cm е по-твърд, което играе защитна функция против изгризване и разрушаване (Снимка 2).

Снимка 2 (KRAIBURG) Свинете са активни, и винаги търсят начин да разрушат подлежащите гуми. Новите генерации покрития за свине са многослойни и страничния им ръб в рамките на 5 cm е по-твърд, което играе защитна функция против изгризване и разрушаване

До този момент безспорно би могло да се обобщи, че по отношение на ползите от гумените постелки те са безалтернативни за леглата. Животните ги предпочитат във всички случаи !!! (снимка 3)

Резултатите от приложението на шлицовани гумените постелки са обещаващи. С тях се правят изпитания в продължение на вече 2,5 години. Размерите на самите отвори варират и най-често са с 10 cm дължина и широчината 1,5 cm. Това ги прави доста по-малки от процепите на подлежащата бетонова скара върху която са монтирани. Отворите представляват атрактивна точка за захващане от страна на животните, които се мъчат да дълбаят в тях. Вътрешната част на постелките не е защитена така, както ръба й. Ето защо тя представлява застрашена област. В крайна сметка не е изключено пространствата около отворите да бъдат успешно атакувани от свинете, което да доведе до нарушаване на подлежащото захващане и структурата на гумата. Най-голяма опасност от нарушение и увреждане на гумата има в самите клетки, където се залагат фуражите и животните се хранят. Единствено там в продължение на тези 2,5 години се е наложила подмяна на някои гумени платна или укрепване на монтираните вече (фиксирането им на допълнителни точки), което е свързано с непредвиден разход на труд.

Друг проблем – почистването ! Когато се използват гумени покрития с отвори, процепите им са по-малки в сравнение  с тези при бетонов скаров под, където те възлизат на 15-16%, а при гумата – 7-8 % от цялата повърхност. Това ги прави по-трудно преодолимо сито, което е свързано с по-голяма замърсяемост, т. е. торът преминава по-трудно и остатъчното му количеството е с 20% повече. Поради тази причина два до три пъти в седмицата гледачите изнасят останалите отпадъци с колички. Влагането на повече труд се приема като субективен фактор – в едни ферми е повече  в други по-малко.   


Снимка 3 (KRAIBURG) Гумените постелки са безалтернативни за леглата. Животните ги предпочитат във всички случаи !!! Върху тях те се чувстват най-добре

Не се препоръчва монтиране на гумени покрития на местата където животните най-много дефекират и уринират (Снимка 4). Прекалената влага и замърсяване ги правят нежелано хлъзгави. Животните са несигурни при придвижване. Кои са най-замърсените площи ? Dr. Christina Jais съобщава, че в областта на покритите пътеки (площите за придвижване под навес), където първоначално са поставени постелките впоследствие се е наложило да бъдат демонтирани. Причината за това е, че през зимните месеци повърхността им не може да съхне, те стават хлъзгави.

Дискутираният вид постелки могат да бъдат спестени също и в клетките, където се подават фуражите. Там обикновено свинете са по-нервни, „ровят” повече, а понякога възникват йерархични конфликти и конкуренции – все предпоставки за разрушаване на гумата. Всичко това прави движенията по-некоординирани, не добре осъзнати, което учестява хлъзганията или попаданията и „спъването” на копитата в отворите.

Ако в областта на пътеките липсва контакт с бетонов под не може достатъчно да се изтърква копитния ръб, което е причина за удължаване на рога с около 1 до 2 cm през периода на бременността.

Някой би попитал – защо тогава са  монтирани гумените покрития в областта на пътеките. Отговорът е прост ! И свинете, аналогично на кравите, предпочитат и се чувстват по-комфортно върху мека повърхност, не само при лежане, но дори и при придвижването си.

По отношение един друг проблем – копитната травматология – язви, пукнатини възпаления и др. До този момент са проведени изследвания единствено в групите, в които гумените покрития са монтирани в леглата. В тези случаи е отчетено редуциране на страничните драскотини и пукнатини на роговата стена. В момента се проучва ползотворното влияние на монтираните и в областта на пътеките гумени постелки. Все още не е изследвано, влиянието им върху неправилната постановка и държане на крайниците.

Съществува един много сериозен аргумент в полза на гумените легла през студените месеци. За да се евакуира така нежеланата влага в обора през зимата е нужно по-сериозно проветрение. Това обаче води до допълнително понижаване на температурата. Нещо което при бетонен или скаров под допълнително преохлажда животните. С гумените покрития може да се направи компромис в това отношение, тъй като подът в областта на леглата е не само по-мек и комфортен, същевременно той изолира и по този начин е по-топъл. Ето как приложението на гума може да окаже влияние върху микроклимат,  в посока подобряването му и редуциране на разходите по оптималното му поддържане.

Би могло да се обобщи, че окончателните резултати от приложението на гумени покрития с отвори при групово отглеждане на бременни свине е в процес на финална преценка. Със сигурност обаче положителното преобладава.

Първите впечатления от използването на плътните, затворени гумени покрития за цялостно покриване на пода са много добри. В тези случаи свинете също правят опит да ги „разравят”, но постелките остават незасегнати, с някои малки изключения включващи леки набраздявания, което не е причина за тяхната подмяна.

Няколко думи и за необходимите инвестиции !


Снимка 4 (KRAIBURG) При по-ограничен бюджет гумени постелки могат да се монтират единствено в областта на леглата

В Германия цената на гумените покрития възлиза на около 7% от инвестиционните разходи за изграждане на помещението. Същевременно да се има предвид, че гумите нямата този експлоатационен живот като скаров под например. От двугодишните наблюдения до този момент е установено, че като цяло гумите са запазени много добре и че срокът им на експлоатация би бил минимум 5 години. Това предполага тяхната подмяна през този период от време.

При преценката дали вложенията за гуми се възвръщат или нещо повече – допринасят за по-голяма ефективност във фермата, трябва да се има предвид нещо много важно, това с което започнахме, а именно благополучието и комфорта на животните, залегнало все повече като задължително условие в законовата уредба.

Мнозина не без основание са поддръжници на максимата – добре гледаните и поставени при оптимални условия животни са здрави и реализират в максимална степен своя продуктивен и репродуктивен потенциал, нещо което е основна предпоставка за увеличаване на икономичесuата ефективност.

За написване на настоящия материал са ползвани материали от немското списание Bayerische Landwirtschaftliche Wochenblatt 29/18.07.2014, Sauen liegen lieber weich, с автор Eva Schuster

Оставете коментар