ГУМЕНИ ПОКРИТИЯ С АБРАЗИВНА ПОВЪРХНОСТ ЗА КРАВИ

По принцип при своето придвижване, говедата винаги избират по-мекият под и настилки. Целенасочено избягват твърдите повърхности.

За здравото копито са присъщи здрав рог, определена функционираща биомеханика и разбира се характерна, определена от природата форма. В голяма степен първите два фактора се влияят от избора на подовото покритие и повърхност. При проведени тестове е установено, че докато твърдите повърхности почти не оказват влияние върху качеството на рога, а така също и върху биомеханиката на копитния механизъм, то меките покрития оказват решаваща роля за подобряване на здравния статус на копитото. Подобно както ливадата, мекия под прави копитния рог много по-устойчив на механични, химични и бактериални агенти. Освен това животните стават много по-активни и подвижни. Високият център на тежестта и голямата телесна маса отнесена към малката повърхност на стъпалата допринасят за това, външните копита да са малко по-дълги от вътрешните. Така в момента на стъпването, до земята се допират първо външните копита. Ако почвата е мека, се получава леко хлътване съпроводено с едно много стабилно състояние за тялото. Става ясно, че ако пътеката или подът са от бетон, асфалт или друго твърдо покритие, то тогава натоварването на външните копита е извънредно голямо. При меки покрития и почви, следствие хлътването, своевременно се обременяват и вътрешните копита, което в значителна степен облекчава външните.

В природата не настъпват аномалии в растежа и развитието на външните копита. Съществува динамично равновесие в процесите на изтриване и растеж на рога. Въпреки че кравите винаги избират движението по меките почви, дори тогава, твърдите песъчинки и камъчета в тях гарантират изтриването на рога. В тези случаи подхлъзванията са изключение. Идеалният случай е, ако условията на пасището по някакъв начин се пренесат в обора и пътеките за движение.

В най-голяма степен това може да се постигне чрез използване на гумени покрития от ново поколение, предлагани от октомври 2009 на нашия пазар. Те са с предизвикателното наименование „PediKURA”, т. е. педикюр за кравите. Перфектната комбинация представлява съчетание на мекото гумено покритие с определените зони с абразивни качества, които като фина пила изтъркват по-малко, но непрекъснато копитния рог.

Могат ли кравите да намерят всичко това в обора ? Отговорът е категоричен – „да” и се крие в новите гумени покрития „PediKURA”, предлагани на нашия пазар от октомври 2009. Те са предназначени главно за пътеките и притежават следните три качества: мекота, ефект против хлъзгане и същевременно те са абразивни (т. е. изтъркват рога като пила). При стъпване, копитото леко хлътва. В сравнение с бетонния под това гарантира стабилност и свобода при придвижване на животното. В повърхностния слой на гумения под са интегрирани малки твърди абразивни частици. По този начин копитния рог се изтърква, така както в естествената среда – на пасището, край реката, в планината или на полето. Така най-късно след четири месеца, по изтърканият копитен рог се демонстрира очевидната разликата между тези и обикновените гумени покрития. При свободно боксово отглеждане, около 20% от най-често посещаваните места и пътеки следва да се покрият с новото поколение гумени покрития. Важно е да се знае, че не е много желателно животните да се пускат върху тези нови покрития, непосредствено сред стандартно подрязване, тъй като е възможно опасно и значително изтъркване на копитния рог. Всъщност нуждата от подрязване на копитата два пъти в годината почти отпада. То се замества само от профилактичен преглед и елементарни грижи. Терапията, която както се знае е винаги скъпа и трудоемка се налага по изключение.

„PediKURA” се тестват вече години наред в редица ферми. Там където копитните болести преди са били голям проблем, сега те са само забравен такъв. Една нова ферма за свободно боксово отглеждане и една от стар тип, където кравите са вързани и трябва да се реконструира, предявяват различни изисквания към тази система за покриване на пода. И двата случая обаче гумените покрития се монтират около поилките, тъй като тези области най-често се посещават от животните.

Оставете коментар