ПОДЛАКЪТНИЦИ ЗА ВАШИТЕ КРАВИ

Независимо от това дали се намират в обора, на дворчето за разходка или на пасището в съседство с фермата, една високопродуктивна крава трябва да прекарва поне половината денонощие в лежане. Но не просто лежане ! Детайлното наблюдение на кравите в естествената им среда показва, че съществуват различни пози, при които то се осъществява. В боксовете и леглата биха могли да се отдиференцират основно 5 предпочитани положения – по гърди (43%), с изпънати предни крайници (20 %), с изпънати задни крайници (22%), пълно странично лежане (7%) и позиция на заспало животно (8 %).

Така както всеки от нас изпитва нужда, от време на време да се протегне и изпъне, да смени позицията си при лежане, така и за кравата съществува аналогична физиологична необходимост. Това гарантира най-рационално кръвообращение и оросяване на всички телесни части, минимална „амортизация” на крайниците, ставите, копитата и кожата. По този начин кравата си отпочива, по-голямата част от приетата чрез фуражите енергия се използва за образуване на мляко, кръвоснабдяването на вимето се увеличава, а с това и продуктивността. В крайна сметка шансът фермерът да получи някаква печалба става по-реален.

В тази връзка, леглата трябва да предлагат и гарантират свобода, а не ограничение. Само по този начин една високопродуктивна крава може да разгърне напълно своят генетичен потенциал. Нещо повече, условията при които са поставени животните, в голяма степен предполагат и обуславят определен позитивен здравен статус.

В традиционните легла свободата на движение е почти невъзможна. Размерите, страничните ограничители, хранилката или предния гръден ограничител възпрепятствуват заемането на предпочитаните физиологични положения на тялото. Животните са принудени да се нагаждат към конкретните условия, което не винаги е лесно и без вредни последствия. В резултат на това кравите бързат да се изправят или пък натоварват преимуществено само определени части от тялото си. Следствие на това възникват не само локални, но и общи увреждания, като възпаления на ставите и околоставните бурзи, кожата, различни копитни заболявания, нарушения в обмяната на веществата (кетоза, ацидоза, остеомалация), безплодие, заболявания на млечната жлеза, водещи в крайна сметка до рязко намаляване на продуктивността и рано бракуване на кравите.

В особена сила това важи за нововнесените животни от високопродуктивни, културни породи, за които условията в нашата страна нерядко са доста сурови. 

Съвсем наскоро на пазара у нас се предлага една съвсем нова, своебразна екстра, която се монтира в предната част на леглото на кравата, която представлява своебразен подлакътник (вж. снимката). Изработена е от специална гума, което я прави мека и еластична. В голяма степен е съобразена с естествените анатомични особености и извивки на тялото. Гарантира една нова, непозната до сега свобода за дойните крави. Позволява много лесна и удобна смяна на положението на лежане и първично позициониране. Щади карпалните стави при изправяне.

Комбинирането на тези подлакътници с еластичните меки гумени постели е от особено голямо значение за животните, които се намират в определено състояние, съпроводено със затруднено изправяне.

На първо място това се отнася за кравите в напреднала бременност и наскоро родилите при залежаване. Всички фермери са се сблъсквали със следната ситуация. Ветеринарният лекар провежда определен курс на лечение. В резултат на това състоянието на родилките се подобрява, но изправянето все още е невъзможно. Кравата се храни, преживя, дефекира, всички жизнени функции са в границата на нормата. Въпреки това залежаването става още по-упорито и нерядко изхода е брак и клане по-необходимост. Възможно е причините за това да се крият в хлъзгавият, твърд под и тясното легло с висока предна граница, фактори които допълнително натоварват двигателния апарат, предизвиква неприятни болезнени усещания, нестабилност и стрес. Получава се един неприятен порочен кръг, който не рядко е и фатален.

Във всички случаи, когато съществува някаква травма на предните крайници, кравите предпочитат при лежане да ги изпънат напред. Невъзможността за това предизвиква хронифициране на болестта и трайно ограничаване на подвижността. Следва намален прием на храна, особено на пасището, непълноценна изява на еструса, а от там и субфертилитет.

Трудно се изправят също по-възрастните, тежки и най-високопродуктивни крави, във всички случаи на някакво системно заболяване, мастит, след някои ветеринарномедицински манипулации и т. н.

Един малък детайл може да окаже решаващо въздействие върху цялостния производствен процес в една кравеферма. Непрекъснатото усъвършенстване е ключът към прогреса. На фона на събитията и реалността у нас, всичко това изглежда един каприз, ненужна екстра и химера. Тези, които ще останат в играта и ще участват в състезанието знаят, че това не е така ! Не бихме могли да се сравняваме и конкурираме със западните фермери, разчитайки единствено на остарели догми и на не до там доказали се традиции. Защото в тези случаи изходът ще е само един – общ европейски дом без българско животновъдство.

Оставете коментар