Изображения

ПРИЧИНИ ЗА ЗАТРУДНЕНИЯ НА РАЖДАНЕТО ПРИ СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ

Раждането е физиологичен процес. Обикновено то настъпва спонтанно. Външната намеса от страна на човек е ненужна. Понякога обаче, поради различни причини в различните фази на раждането се явяват пречки, които спират придвижването на плодовете по естествения родилен път. Следствие на това настъпват усложнения, водещи до смърт на плода, трайно увреждане дори загиване и на майката. Такова раждане, което протича със смущения, забавяне или задържане на плодовете в родилния път, изобщо със затруднения от различен характер, се означава като затруднено патологично раждане. Причините са от твърде различно естество.

            Разграничаването на нормалното раждане като физиологичен процес от патологичното, което е свързано с големи, понякога непреодолими затруднения е задача на ветеринарния лекар. В голяма степен точната преценка зависи от неговия опит и компетентност.

(още…)